Końcowy odbiór drogi powiatowej relacji Żarska Wieś-Pokrzywnik – etap II
Końcowy odbiór drogi powiatowej relacji Żarska Wieś-Pokrzywnik – etap II
Kategorie : Aktualności, Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych / Rządowy program odbudowy zabytków
15.07.2022
Godz: 12:22
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Dzisiaj (15.07.2022) Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński wraz z Wicestarostą Mirosławem Fiedorowiczem dokonali odbioru końcowego robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś – Pokrzywnik na odcinku 2847 mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+332,00 – etap II ( odcinek od km 7+260 do km 8+482 i od km 9+062 do mm 9+332). Zrealizowane zadanie obejmowało odcinek o długości 1492 mb.

W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia drogi z poszerzeniem jezdni i ujednoliceniem szerokości na całym odcinku objętym zadaniem.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 2 576 515,44 zł

Zadanie sfinansowane zostało z następujących środków:

1) Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 2 424 085,96 zł.

2) Budżet Powiatu: 152 429,48 zł.

Pierwszy etap drogi relacji Żarska Wieś – Pokrzywnik na odcinku 2847 mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+332,00 został przekazany do użytkowania dn. 22.12.2021 r.

Unia Europejska Banner