Raport – czerwiec 2021 r.
Raport – czerwiec 2021 r.
Kategoria: Projekt pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0“ 2019 / 2020
30.06.2021
Godz: 15:07
Redaktor: BP BP
Drukuj

Fikcyjna firma nr 28 „Biuro Podróży”

W czerwcu młodzież pracowała z kartami pracy nr 24 oraz 25. Odbyły się także zajęcia z lektorem języka czeskiego panem Sławomirem Patalasem. Ponadto odbywały się zajęcia z języka czeskiego w formie e-learningu. Młodzież napisała także testy podsumowujące udział w projekcie.

Fikcyjna firma nr 31 „HR Consulting”

Działalność fikcyjnej firmy HR Consulting nr 31 w miesiącu czerwcu opierała się na pracy z kartami nr 24 i 25 z Modułu 5. Omawialiśmy zagadnienia dotyczące cyfryzacji i jej skutkach, wpływu pandemii Covid-19 na sytuację na rynku pracy. Wróciliśmy do zagadnień kompetencji Przemysłu 4.0.- umiejętności twardych, miękkich, technik komunikacji i omówienia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Fikcyjna firma nr 32 „EkoAnalizy”

W czerwcu uczniowie prowadzący fikcyjną firmę „EkoAnalizy”  pracowali z  Kartą pracy nr 25 z Modułu nr 5 – Zmiany na rynku w związku z Przemysłem 4.0 oraz Kartami pracy nr 3, 4 i 5 z Modułu nr 1 –  Kompetencje 4.0 dla danego zawodu. Pracując z kartą nr 25 uczniowie zapoznali się z kompetencjami, które powinien posiadać pracownik funkcjonujący na rynku pracy za kilka lat w związku z rozwojem 4. Rewolucji przemysłowej oraz pojęciami Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji.  Karty pracy nr 3-5 pozwoliły natomiast na utrwalenie wiedzy nt. wymagań pracodawców wobec pracowników, zasad tworzenia mapy zawodowej oraz elektronicznych narzędzi przedsiębiorcy. W ramach czerwcowych zajęć uczniowie przystąpili również do testu końcowego, którego zaliczenie gwarantuje uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie.

Fikcyjna firma nr 36 „Firma cateringowa EMILKA”

W miesiącu czerwcu uczestnicy fikcyjnej firmy cateringowej „ EMILKA” spotkali się 3 razy. Na pierwszym spotkaniu kontynuowano pracę z kartą nr 25. Następnie powrócono do kart z modułu 1 – nr 4 i 5. Uczniowie dowiedzieli się co to jest osobista analiza SWOT i mapa zawodowa. Poznali elektroniczne narzędzia przedsiębiorcy – profil zaufany, podpis elektroniczny, platforma ePUAP. Odbyło się również spotkanie z lektorem języka czeskiego.

Fikcyjna firma nr 37 „PROJECT ink”

W czerwcu  grupa projektowa pracowała bardzo aktywnie. Młodzież spotkała się trzy razy. Uczniowie pracowali nad zagadnieniami i zadaniami z karty pracy nr 25 oraz 4 i 5. Ponadto grupa z powodzeniem zaliczyła test oraz mogła się wykazać podstawami języka czeskiego podczas spotkania z lektorem.

Fikcyjna firma nr 38 „Własna firma”

W czasie ostatniego okresu funkcjonowania fikcyjnej firmy uczniowie pogłębiali wiedzę w zakresie działalności rynku pracy jak również kluczowych kompetencji ocenianych w rewolucji przemysłowej 4.0. Dodatkowymi czynnościami były ćwiczenia z zakresu języka czeskiego. Wymowa, budowanie zdań oraz zwroty stanowiły doskonałe ćwiczenie, do którego młodzież podchodziła z przyjemnością w szczególności w zakresie fonetyki.

Strona partnera wiodącego: http://www.ohkliberec.cz/

Unia Europejska Banner