Raport – grudzień 2020
Raport – grudzień 2020
Kategoria: Projekt pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0“ 2019 / 2020
21.12.2020
Godz: 11:30
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Fikcyjna firma nr 28 „Biuro Podróży”

W grudniu uczniowie spotykali się na zajęciach na platformie Teams. Podczas zajęć pracowano z kartami pracy 7 oraz 8. Omówiono zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami oraz z organizacją
i zarządzaniem projektem.

Fikcyjna firma nr 31 „HR Consulting”

W miesiącu grudniu grupa docelowa uczniów uczestniczyła w zajęciach on-line na platformie ZOOM, które miały na celu zapoznanie się z problematyką kart pracy nr 8,9,10,11. Wspólnie wykonywano zadania znajdujące się w w/w kartach oraz zapoznano się z problematyką pracy działu HR dotyczącą rekrutacji pracowników.

Fikcyjna firma nr 32 „EkoAnalizy”

W grudniu uczniowie prowadzący fikcyjną firmę „EkoAnalizy”  pracowali z kartami pracy nr 8,9,10 i 11, zapoznając się z zasadami zarządzania projektami i zarządzania ryzykiem, standardami bezpieczeństwa cybernetycznego oraz zasadami prowadzenia nowoczesnego marketingu. Uczniowie rozpoczęli również przygotowania do planowanego na styczeń 2021 r. ratingu fikcyjnych firm – wybrali formę przedstawienia firmy oraz podzielili się zadaniami związanymi z przygotowaniem prezentacji. Korzystając z platformy
e-learningowej https://www.czpledu.eu/pl/  kontynuowali również naukę podstaw języka czeskiego. Zajęcia były realizowane on-line na platformie Microsoft Teams.

Fikcyjna firma nr 36 „Firma cateringowa EMILKA””

W miesiącu grudniu  członkowie fikcyjnej firmy cateringowej „ EMILKA” spotkali się cztery razy.
Na zajęciach pracowaliśmy z kartami pracy numer 9, 10, 11, 12. Omawialiśmy zagadnienia związane
z zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem cybernetycznym, nowoczesnym marketingiem i grafiką komputerową.

Fikcyjna firma nr 37 „PROJECT ink”

W grudniu grupa projektowa spotkała się cztery razy na platformie Teams. Młodzież pracowała nad zagadnieniami i zadaniami z karty pracy nr 9, 10, 11 i 12.

Fikcyjna firma nr 38 „Własna firma”

Fikcyjna firma w grudniu skupiona było na nowych technologiach w obszarze miasta, firmy jak również gospodarstwa domowego. Uczniowie poznali techniki zarządzania oraz realizacji projektów. Ciekawym ćwiczeniem i wyzwaniem okazało się projektowanie procesów na przykładzie zatrudnienia pracownika. Każdorazowo pracownicy starali się przełożyć temat nie tylko na działanie przedsiębiorstwa ale również
ich domów rodzinnych.

Strona partnera wiodącego: http://www.ohkliberec.cz/

Unia Europejska Banner