Raport – kwiecień 2021 r.
Raport – kwiecień 2021 r.
Kategoria: Projekt pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0“ 2019 / 2020
30.04.2021
Godz: 13:19
Redaktor: Katarzyna Przybylska Katarzyna Przybylska
Drukuj

Fikcyjna firma nr 28 „Biuro Podróży”

W kwietniu młodzież pracowała z kartą pracy 17,18,19 i 20. Dwa spotkania odbyły się w trybie online, dwa za zgodą dyrektora na terenie szkoły w reżimie sanitarnym.

Fikcyjna firma nr 31 „HR Consulting”

W miesiącu kwietniu działalność fikcyjnej firmy HR – nr 31 opierała się na pracy z kartami nr 20 i 21. Omawialiśmy zagadnienia dotyczące wpływu kultury firmy na zewnętrzny i wewnętrzny jej wizerunek. Ustalaliśmy zasady kultury obowiązujące w firmie HR Divers Ricco, kulturę organizacji naszej firmy oraz określaliśmy stosunki i relacje panujące między nami jako pracownikami. Ustalaliśmy profil przedsiębiorcy, firmy, pracownika – profil cyfrowy. Rozmawialiśmy o aktywnościach w sieci – portalach społecznościowych- i ich wpływie na kreację pracownika i firmy. Omówiliśmy portal europass, który podaje możliwości podjęcia pracy za granicą oraz stworzenia życiorysu potrzebnego na rynki innych państw niż ojczyste.

Fikcyjna firma nr 32 „EkoAnalizy”

W kwietniu uczniowie prowadzący fikcyjną firmę „EkoAnalizy” pracowali z kartami pracy nr 20, 21, 22 i 23
z MODUŁU 4 – Etyka handlowa i pracownicza oraz kultura firmowa. W ramach zajęć poznali pojęcie kultury firmowej oraz podstawowe założenia jej funkcjonowania. Zapoznali się również z  zasadami właściwego kreowania cyfrowego profilu pracownika, przedsiębiorcy i firmy. W ramach tej części zajęć uczniowie nauczyli się tworzyć CV i list motywacyjny. Kolejne spotkania w tym miesiącu poświęcone zostały tematyce prezentacji i autoprezentacji, w tym znaczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, retoryki oraz dress code, a także właściwego prowadzeniu komunikacji elektronicznej. Korzystając z platformy 
e-learningowej https://www.czpledu.eu/pl/  uczniowie kontynuowali również naukę podstaw języka czeskiego. Zajęcia były realizowane on-line na platformie Microsoft Teams.

Fikcyjna firma nr 36 „Firma cateringowa EMILKA”

W miesiącu kwietniu uczestnicy fikcyjnej firmy cateringowej „ EMILKA” spotkali się 4 razy. Na spotkaniach, które odbywały się w formie on – line uczniowie kontynuowali pracę z kartami z modułu 4. Omówiliśmy karty nr 20, 21, 22, 23. Uczniowie zapoznali się z pojęciem kultury firmy, poznali zasady tworzenia CV, zasady dobrego zachowania i bezpieczeństwa w sieci, dowiedzieli się co to jest dresse code w firmie stworzyli takie zasady dla swojej firmy.

Fikcyjna firma nr 37 „PROJECT ink”

W kwietniu grupa projektowa spotkała się cztery razy na platformie Teams. Młodzież pracowała nad zagadnieniami i zadaniami z karty pracy nr 20, 21 i 22. Ponadto przedstawiciele firmy PROJECT ink nakręcili filmik, który był wykorzystany do zaprezentowania działalności fikcyjnej firmy. Omówiono również wnioski
z poprzedniej prezentacji.

Fikcyjna firma nr 38 „Własna firma”

W kwietniu uczniowie poświęcili uwagę na 3 aspekty ściśle związane z kartami pracy. Pierwsze zagadnienie dotyczyło etyki w zakładzie pracy ale również przeniesiono je na obszar codzienności w otoczeniu każdego z nas. Kontynuując ten obszar poruszono temat kultury organizacyjnej. To pojęcie było obce dla młodej społeczności ze względu na niespotkanie się z zagadnieniem w swojej dotychczasowej karierze. Ostatnie
z poruszonych zagadnień to identyfikacja zarówno strony podażowej jak i popytowej na rynku pracy. W tym obszarze uczniowie byli w stanie odnieść się do własnych doświadczeń spotkanych na rynku co spowodowało ożywioną i ciekawą dyskusję.

Strona partnera wiodącego: http://www.ohkliberec.cz/

Unia Europejska Banner