Raport – marzec 2021 r.
Raport – marzec 2021 r.
Kategoria: Projekt pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0“ 2019 / 2020
1.04.2021
Godz: 12:36
Redaktor: Katarzyna Przybylska Katarzyna Przybylska
Drukuj

Fikcyjna firma nr 28 „Biuro Podróży”

W marcu za zgodą dyrektora zajęcia odbywały się na terenie szkoły z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Opracowano ofertę biura podróży na czas pandemii Covid 19. Pracowano z kartami pracy 14, 15 i 16.

Fikcyjna firma nr 31 „HR Consulting”

W miesiącu marcu zajęcia były prowadzone online na platformie ZOOM. Lekcje oparte były na kartach pracy nr 18 i 19. Omówiono również z uczniami pomysły, koncepcje dotyczące przygotowania prezentacji firmy na 2 Rating tzw. Targi fikcyjnych firm.

Fikcyjna firma nr 32 „EkoAnalizy”

W marcu uczniowie prowadzący fikcyjną firmę „EkoAnalizy”  pracowali z kartami pracy nr 1
i 2 z MODUŁU 1 oraz nr 19 z MODUŁU 4. W ramach zajęć charakteryzowali poszczególne rewolucje przemysłowe w historii ludzkości, określali zasady prowadzenia szkolnego miniprzedsiębiorstwa oraz dyskutowali na temat sposobów komunikacji interpersonalnej i zasad etyki biznesowej. Korzystając z platformy e-learningowej https://www.czpledu.eu/pl/  uczniowie kontynuowali również naukę podstaw języka czeskiego. Zajęcia były realizowane on-line na platformie Microsoft Teams.

Fikcyjna firma nr 36 „Firma cateringowa EMILKA”

W miesiącu marcu uczestnicy fikcyjnej firmy cateringowej „ EMILKA” spotkali się 3 razy. Na spotkaniach, które odbywały się w formie online uczniowie kontynuowali pracę z kartami z modułu 3 i  rozpoczęli prace z kartami z modułu 4. Omówiliśmy karty nr 18 i 19 . Uczniowie zapoznali się z prawem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i dotyczącym pracowników. Poznali główne założenia kodeksu etycznego firmy.

Fikcyjna firma nr 37 „PROJECT ink”

W miesiącu marcu grupa projektowa spotkała się trzy razy na platformie Teams. Młodzież pracowała nad zagadnieniami i zadaniami z karty pracy nr 18 i 19. Ponadto zaczęto prace nad formą przedstawienia drugiego sprawozdania z pracy fikcyjnej firmy.

Fikcyjna firma nr 38 „Własna firma”

W marcu uczniowie pracowali w obszarze rekrutacji i weryfikacji kwalifikacji pracowników jak również przeprowadzono wstępne zapoznanie z językiem czeskim. Kwalifikacja pracowników do zakładano pracy oparta na liście motywacyjnym czy CV była dla niektórych ze względu podjęcia pracy formalnością oczywistą do spełnienia jednak część uczniów dopiero poznawała temat. Nauka języka wprowadziła dla grupy dobrą zabawę związaną z tłumaczeniem poszczególnych słów.

Strona partnera wiodącego: http://www.ohkliberec.cz/

Unia Europejska Banner