Uroczyste otwarcie budynku i boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu
Uroczyste otwarcie budynku i boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu
Kategorie : Aktualności, Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych / Rządowy program odbudowy zabytków
14.10.2022
Godz: 15:30
Redaktor: BP BP
Drukuj

Dzisiaj (14.10.2022 r.) odbyło się uroczyste otwarcie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby warsztatów szkolnych oraz boiska wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną przy SOSW.

W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści na czele z Minister Marzeną Machałek, władze powiatu zgorzeleckiego Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz, Etatowy Członek Zarządu Ireneusz Owsik, Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego Małgorzata Sokołowska, członek Zarządu Powiatu Mirosław Celuch, Burmistrz Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz, Burmistrz Gminy Miejskiej Zawidów Robert Łężny, Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele instytucji, duchowieństwa, a także dyrektor SOSW w Zgorzelcu Małgorzata Łasek-Dowiat wraz z gronem pedagogicznym i uczniami.

Projekt pn. Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby warsztatów szkolnych był niezwykle ważnym przedsięwzięciem dla Powiatu Zgorzeleckiego.

Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 4 800 000 zł, w tym koszt robót budowlanych wyniósł prawie 3 800 000 zł, a wyposażenia ponad 900 000 zł.

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 99 000,46 zł.

W ramach zadania przebudowano budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego niepełnosprawnych intelektualnie uczniów.

Utworzono pracownie zawodowe, pracownie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz pracownie do terapii wraz z zapleczem sanitarno–socjalno–gospodarczym. Ponadto budynek wyposażono w nowoczesny sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych i terapeutycznych.

Budynek wykonano zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Projektowany budynek ma m.in.: zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń poprzez dźwig osobowy, umożliwiający komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku, systemy przyzywowe, przejścia bezprogowe oraz system informacji przestrzennej.

Projekt pn.: Budowa boiska wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 876 240 zł, w tym koszt robót budowlanych wyniósł: 836 400 zł.

Projekt został dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 450 000 zł.

Roboty budowlane obejmowały budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw z nawierzchni bezpiecznej wraz z altaną. Wybudowana infrastruktura sportowa zapewni dzieciom w sposób kompleksowy odpowiednie warunki do różnorodnych form aktywności ruchowej, wspomagając tym samym prowadzone działania terapeutyczne.

Unia Europejska Banner