Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”
Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”
Kategoria: Aktualności
28.04.2022
Godz: 08:04
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu przy ul. Pułaskiego 11-13 informuje, że posiada wolne miejsca.

Dom jest jednostką stałego pobytu dla 72 osób w podeszłym wieku, zarówno kobiet jak i mężczyzn, zapewnia całodobową opiekę z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności. Świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. DPS „Ostoja” świadczy usługi w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca. Sposób świadczenia usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność psychofizyczną oraz indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańca oraz zapewnia zachowanie niezbywalnych praw człowieka do wolności, godności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

Terapia zajęciowa jest jedną z głównych form aktywizacji mieszkańców, której głównym celem jest podnoszenie ich sprawności za pomocą konkretnych zajęć dostosowanych indywidualnie. Zajęcia terapeutyczne mają podtrzymać aktywność mieszkańców, odwracać ich uwagę od niepokojących myśli i wyobrażeń, przywracać utraconą sprawność, dodawać wiary we własne możliwości, podnosić samoocenę a przede wszystkim zwiększać ich samodzielność.

W DPS „Ostoja” oferuje się szereg różnorodnych form terapeutycznych, aby każdy mógł wybrać sobie taki rodzaj zajęć, który najbardziej będzie mu odpowiadał, sprawiał przyjemność, a jednocześnie sprzyjał osiąganiu jak najlepszych efektów terapeutycznych. Nad realizacją tych zajęć czuwają wykwalifikowani pracownicy – terapeuta zajęciowy oraz instruktor terapii zajęciowej.

Więcej informacji na temat DPS „Ostoja” można znaleźć na stronie internetowej DPS:  www.ostojadps.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook wpisując w wyszukiwarkę: Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu.

Szczegółowych informacji na temat przyjęcia osoby do DPS „Ostoja” udzieli Państwu  pracownik socjalny dps tel. 75-77-52-580 w. 116,123 lub dyrektor DPS „Ostoja” tel. 75-77-52-580 w.180

Źródło/foto: DPS Ostoja

Unia Europejska Banner