1 lipca – Dzień Sejmu Polskiego
1 lipca – Dzień Sejmu Polskiego
Kategoria: Aktualności
1.07.2024
Godz: 11:31
Redaktor: Paulina Kraus-Smółka Paulina Kraus-Smółka
Drukuj

Dzień Sejmu Polskiego upamiętnia zawarcie 1 lipca 1569 roku na Sejmie w Lublinie unii realnej między Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim.

Unia Lubelska nie tylko nadała relacjom polsko-litewskim nowy charakter, ale i zapoczątkowała okres potęgi Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Obok Carstwa Rosyjskiego była ona największym państwem leżącym na kontynencie europejskim.

Źródło: www.sejm.gov.pl, fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu

Unia Europejska Banner