Nabór wniosków na bony: na zasiedlenie, stażowe, zatrudnieniowe
Nabór wniosków na bony: na zasiedlenie, stażowe, zatrudnieniowe
Kategoria: Aktualności
15.02.2022
Godz: 07:26
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

OGŁOSZENIE o środkach finansowych przeznaczonych na aktywizację zawodową osób w wieku do 30 roku życia
Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że dysponuje środkami finansowymi na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w wieku do 30 życia, które mogą być przeznaczone na wsparcie w postaci bonu:

Zapraszamy zainteresowanych bezrobotnych do składania przedmiotowych wniosków. Wnioski są przyjmowane w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu  przy ul. Pułaskiego 14. Wnioski  rozpatrywane będą w kolejności wpływu  do Powiatowego Urzędu Pracy  w Zgorzelcu. W sytuacji wyczerpania środków przeznaczonych na ww. cele opublikowany zostanie stosowny komunikat.

Złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku oraz spełnienie kryteriów ustawowych nie będzie równoznaczne z przyjęciem wniosku do realizacji (w związku z nieobligatoryjnym charakterem wsparcia nie ma również zastosowania procedura odwoławcza od odmowy przyznania wsparcia).

Szczegółowe informacje na temat bonu można uzyskać u doradcy klienta oraz w pokoju nr 110 (telefon  75 77 70 530) w godzinach od 8.00 do 14.00. oraz na stronie internetowej Urzędu:

Ogólne zasady udzielania w/w wsparcia oraz aktualne formularze wniosków wraz z kompletem załączników dostępne są u doradcy klienta i mogą zostać wydane  po założeniu Indywidualnego Planu Działania.źródło: PUP w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner