Ruszyły fikcyjne firmy uczniów szkół zawodowych
Ruszyły fikcyjne firmy uczniów szkół zawodowych
Kategorie : Aktualności, Projekt pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0“ 2019 / 2020
6.10.2020
Godz: 09:47
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Wraz z nowym rokiem szkolnym działanie w ramach fikcyjnych firm – znanych do tej pory jako tzw. firemki – rozpoczęli uczniowie szkół zawodowych powiatu zgorzeleckiego. Młodzież będzie udoskonalać kompetencje przedsiębiorczości w ramach Projektu pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0″ realizowanego na pograniczu polsko-czeskim.

Projekt jest ukierunkowany na przedsiębiorczość jako kompetencję kluczową dla rynku pracy po obu stronach granicy z wykorzystaniem technologii cyfrowych i narzędzi innowacyjnych. Koncentruje się na poprawie pozycji absolwentów szkół średnich na rynku pracy, na pograniczu polsko-czeskim w związku z koniecznością wzmocnienia nowo powstałych kompetencji spowodowanych pojawieniem się Przemysłu 4.0.

W ramach projektu wsparcie otrzyma 1.230 uczniów szkół średnich (592 po stronie czeskiej i 638 po stronie polskiej) i ich nauczycieli. Powstanie 91 fikcyjnych firm szkolnych i 11 pracowni multimedialnych. Z terenu powiatu zgorzeleckiego w realizację projektu zaangażowani są uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni.

Działania projektowe obejmują m.in.:

  • zakładanie i prowadzenie fikcyjnych firm (10 miesięcy w roku szkolnym 2020/2021 i 10 miesięcy w roku szkolnym 2021/2022);
  • powstanie pracowni multimedialnych z wykorzystaniem nowych technologii przez uczniów szkół zawodowych, e-learning, nauka języka czeskiego;
  • rating fikcyjnych firm – spotkania doradcze w Zgorzelcu, Lwówku, Lubaniu i Libercu.

Wrześniowy okres funkcjonowania fikcyjnych firm w powiecie zgorzeleckim obejmował przede wszystkim rekrutację uczestników oraz realizację obowiązków formalnych.

Raport (wrzesień 2020):

  • Fikcyjna firma nr 28 „Biuro Podróży” (ZSZ w Bogatyni)

We wrześniu przedstawiono młodzieży założenia do projektu. Ogłoszono i przeprowadzono rekrutację. Sporządzono listę osób zaangażowanych w projekt.

  • Fikcyjna firma nr 31 „HR Consulting” (ZSZiL w Zgorzelcu)

Pierwszy okres funkcjonowania fikcyjnej firmy oparty został na obszarze dokumentacyjno-formalnym. Spotkanie z uczniami poświęcone zostało przekazaniu założeń zarówno projektu jak również firmy konsultingowej. Uczniowie zadając pytania otrzymali precyzyjny zakres teoretyczny co w efekcie zwiększyło ich zainteresowanie przyszłymi zajęciami.

  •  Fikcyjna firma nr 32 „EkoAnalizy” (ZSZiL w Zgorzelcu)

W miesiącu wrześniu przeprowadzono rekrutację uczestników projektu. Odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz omówiono zasady funkcjonowania fikcyjnej firmy. „EkoAnalizy” rozpoczną swoją  działalność od października.

  •  Fikcyjna firma nr 36 „Firma cateringowa EMILKA” (ZSP w Zgorzelcu)

We wrześniu działalność fikcyjnej firmy cateringowej „EMILKA” polegała na przeprowadzeniu procesu rekrutacji na terenie szkoły. Skompletowaniu dokumentów i składu naszej firmy. Uczniowie zostali poinformowani na czym będzie polegała działalność naszej firmy oraz o terminie rozpoczęcia jej działalności.

  •  Fikcyjna firma nr 37 „PROJECT ink” (ZSP w Zgorzelcu)

We wrześniu nastąpił proces rekrutacyjny do fikcyjnej firmy PROJECT ink. Spotkania z młodzieżą dotyczyły omówienia przyszłych działań w projekcie oraz wypełnienia dokumentacji. Przedstawiciele fikcyjnej firmy to uczniowie klas technikum organizacji reklamy.

  • Fikcyjna firma nr 38 „Własna firma” (ZSZiL w Zgorzelcu)

Pierwszy miesiąc realizacji projektu oparty został na działaniach formalnych powołania fikcyjnych firemek do funkcjonowania. Dodatkowo podmiot zrekrutował pracowników, którym przekazał założenia projektu oraz misję i wizję firmy.

Udział w projekcie jest bezpłatny, jego koszt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków budżetu Powiatu Zgorzeleckiego.

Strona partnera wiodącego: http://www.ohkliberec.cz/

Unia Europejska Banner