BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZGORZELCU

nr tel. 75 77 615 61 wew. 4

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:15 do 15:15
pokój nr 201, I piętro w budynku nr 8A

Biuro Rzeczy Znalezionych działa na podstawie:

1.ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397),
2.art. 187 § 1, 189 kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.),
3.art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r . o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.).

Przedmiotem działalności Biura Rzeczy Znalezionych jest prowadzenie postępowania w sprawach:

– odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy,
– przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych ,
– poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru,
– udzielania informacji w przedmiotowym zakresie.

WYKAZ RZECZY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BIURZE RZECZY ZNALEZIONYCH

L.p. Data przekazania rzeczy 
do biura
Opis rzeczy znaleziony Kto dostarczył
(znalazca)
1. 22.08.2017 r. Telefon komórkowy SAMSUNG Policja
2. 11.05.2018 r. Telefon komórkowy SAMSUNG Policja
3. 5.07.2018 r. 2 pralki marki AEG oraz 1 lodówka marki Bauknecht Policja
4. 15.10.2018 r. Telefon komórkowy SAMSUNG Osoba prywatna

Osoby, które chcą odzyskać swoją własność powinny zgłosić się do tut. Biura Rzeczy Znalezionych. Podstawą wydania rzeczy z Biura jest okazanie dokumentu tożsamości, określenie cech charakterystycznych rzeczy, przybliżonego miejsca zagubienia.

Informacja w pok. 201, I piętro tut. urzędu w godz. 9.15 – 15.15. tel 75/77 615 61 wew.4.

Unia Europejska Banner