Bon na zasiedlenie
Bon na zasiedlenie
Kategoria: Aktualności
15.11.2022
Godz: 07:59
Redaktor: BP BP
Drukuj

Jeśli masz mniej niż 30 lat i jesteś osobą bezrobotną i planujesz znaleźć pracę daleko od miejsca zamieszkania, zapraszamy do skorzystania z Bonu na zasiedlenie.

Starosta może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
– za ich wykonywanie będziesz osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym;
– odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkasz w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
– będziesz pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat bonu można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu, pokój 110 tel. 75 777 05 30

Więcej informacji na stronie:

Bon na zasiedlenie | WORTAL (praca.gov.pl)

Źródło: PUP w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner