Branżowe Centrum Umiejętności w Zgorzelcu
Branżowe Centrum Umiejętności w Zgorzelcu
Kategoria: Aktualności
28.12.2023
Godz: 09:45
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Projekt pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Projekt realizowany przez Powiat Zgorzelecki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.
Okres realizacji przedsięwzięcia: 01.07.2023 r.-30.06.2026 r.
Kwota wsparcia: 15.000.000 złotych
Celem przedsięwzięcia jest utworzenie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu nowoczesnego Centrum, w pełni wyposażonego w pracownie zawodowe z dziedziny energetyki.

Branżowe Centrum Umiejętności w Zgorzelcu pełnić będzie funkcję:

  • edukacyjno-szkoleniową
  • integrująco-wspierającą
  • innowacyjno-rozwojową
  • doradczo-promocyjną,
    zgodnie z założeniami projektu korzystać z niego będą uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branży.

W związku z przedmiotowym projektem podpisana została umowa na roboty budowlane, w wyniku których utworzone zostaną:
– pracownia szkolenia teoretycznego;
– dwie pracownie komputerowe;
– pracownia maszyn;
– pracownia elektromobilności;
– pracownia instalacji elektrycznych;
– pracownia pomiarowo-montażowa rozdzielnic dla inteligentnych budynków;
– pomieszczenie dla kadry wykładowczej;
– sala demonstracyjna;
– pomieszczenia administracyjne.

Roboty obejmą również zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy strefach wejściowych do BCU.

Ponadto podpisana została umowa dotycząca członkostwa wspierającego pomiędzy Powiatem Zgorzeleckim, a Stowarzyszeniem Elektryków Polskich Oddział Piotrkowski. Wskazana umowa jest następstwem zawartej umowy partnerstwa, która ma na celu wspólną realizację przedsięwzięcia – Branżowe Centrum Umiejętności w Zgorzelcu, tj. przygotowania wykwalifikowanych kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie energetyki.

Więcej informacji:

BCU – Branżowe Centra Umiejętności | Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (powiatzgorzelecki.pl)

Unia Europejska Banner