Cyfrowy Powiat – grant
Cyfrowy Powiat – grant
Kategorie : Aktualności, Projekty realizowane
9.11.2022
Godz: 07:25
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Ogłoszenie Cyfrowy Powiat

Informujemy, że 28.10.2022 roku pomiędzy Centrum Projektów Cyfrowych a Powiatem Zgorzeleckim

została podpisana umowa o powierzenie grantu o numerze 5519/P/2022

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,

dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze

POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa Powiatu Zgorzeleckiego oraz jego jednostek podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej. Projekt skierowany jest do następujących jednostek organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bogatyni, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zgorzelcu, Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie Zdroju, Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu, Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu, Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. W ramach projektu Powiat Zgorzelecki zakupi sprzętu IT niezbędny do realizacji e-usług tj.: 29 zestawów komputerowych, 15 UPS do pozostałych stacji roboczych, 10 laptopów z oprogramowaniem biurowym, 3 serwerów, 1 serwera plikowego, 4 urządzeń wielofunkcyjnych (z funkcjami skanowania, kopiowania, drukowani), 3 Acces Point. Ponadto w ramach projektu zostanie opracowana Diagnoza cyberbezpieczeństwa.

Łączna wartość grantu wynosi 265.158,00 zł.

Termin realizacji projektu: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy grantowej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU,

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Unia Europejska Banner