„Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań”
Kategoria: Projekty zrealizowane
15.07.2021
Godz: 13:50
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz Paweł Paluszkiewicz
Drukuj

Projekt pn. ,,Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań” zrealizowany zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-usługi i otwarte zasoby publiczne).

Sposób finansowania dla poszczególnych Partnerów kształtuje się następująco:

Powiat Bolesławiecki: Dofinansowanie – 1 291 907,77, Wkład własny – 227 983,73;

Powiat Zgorzelecki: Dofinansowanie – 1 306 247,70, Wkład własny – 230 514,30;

Powiat Lubański: Dofinansowanie – 1 935 471,42, Wkład własny – 341 553,78;

Powiat Lwówecki: Dofinansowanie – 1 365 684,37, Wkład własny – 241 003,13;

Miasto Lubań: Dofinansowanie – 1 800 946,94, Wkład własny – 317 814,16.

We wdrażaniu e-usług, oprócz rozwiązań technologicznych, bardzo istotne jest przeniesienie „papierowych” procedur do systemu, tak aby spełniały one wymogi formalne i aby każdy pracownik urzędu potrafił je zastosować szybko i skutecznie. E-karty usług, e-załatwianie spraw, e-learning, system kolejkowania w wydziałach to nowe usługi, które dostępne będą przez internet w starostwie powiatowym w Zgorzelcu.

Projekt zakłada także ujednolicenie serwisów internetowych wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu oraz modernizację i zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Powstaną także specjalne bazy danych na potrzeby urzędu.

Nowe rozwiązanie ma zintegrować i ulepszyć zakupione wcześniej programy oraz rozwinąć nowe możliwości, w zakresie e-usług.


Unia Europejska Banner