Dofinansowanie Kół Gospodyń Wiejskich
Dofinansowanie Kół Gospodyń Wiejskich
Kategoria: Aktualności
5.07.2023
Godz: 07:30
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 8.000 do 10.000 złotych.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację celów wskazanych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, tj.:

 • Działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich.
 • Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
 • Rozwój przedsiębiorczości kobiet.
 • Inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.
 • Upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
 • Reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.
 • Rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 120.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%.
– do 8.000 zł (KGW do 30 członków),
– do 9.000 zł (KGW do 31-75 członków),
– do 10.000 zł (KGW ponad 75 członków).

Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2023.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (ePUAP)

Wnioski o dofinansowanie należy składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła.
Termin składania wniosków: do 30 września 2023 lub wcześniejszego wyczerpania środków.

Na co można uzyskać wsparcie? Działalność statutową kół gospodyń wiejskich.
Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację celów wskazanych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, tj.:

 • Działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich.
 • Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
 • Rozwój przedsiębiorczości kobiet.
 • Inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.
 • Upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
 • Reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.
 • Rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
  Opis: Organizatorem naboru wniosków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  Pomoc jest przyznawana jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:
 • Wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do 31.12.2023.
 • Rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do 31.01.2024.
 • Zwrotu pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości.
 • Przechowywania, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – udostępniania na żądanie dokumentów księgowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.

Źródło / Więcej informacji: Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich : granty.pl
Kontakt: T: 22 623 19 99 dyżur telefoniczny pn. – pt. w godz. 10.00-12.00

Źródło: granty.pl

Unia Europejska Banner