Dom Pomocy Społecznej “Jutrzenka” w Zgorzelcu poszukuje spadkobierców zmarłej mieszkanki.
Dom Pomocy Społecznej “Jutrzenka” w Zgorzelcu poszukuje spadkobierców zmarłej mieszkanki.
Kategorie : Aktualności, Domy Pomocy Społecznej
19.08.2021
Godz: 09:30
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Dom Pomocy Społecznej „ Jutrzenka” w Zgorzelcu poszukuje spadkobierców zmarłej mieszkanki:

Pani Olimpii Wiśniewskiej urodzonej dnia 20 maja 1928r., córki Józefa i Marii

Pozostawiony po zmarłej depozyt w wysokości 29.525,03 zł wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłej po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o nabyciu spadku.

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa , zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006r. ( Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z dnia 21.11.2006 r.) o likwidacji niepodjętego depozytu.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka”
Danuta Świątek

Unia Europejska Banner