Floriany – Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy Ochotniczych Straży Pożarnych
Floriany – Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy Ochotniczych Straży Pożarnych
Kategoria: Aktualności
5.07.2023
Godz: 08:00
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZOSP RP).

Pełna nazwa konkursu to: Floriany – Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów.

Realizatorem konkursu jest miesięcznik „Strażak” – Pismo ZOSP RP.

Celem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa).

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia inicjatywy jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Kto może złożyć wniosek ?
Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie/wspólnie z :
– jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gmin (również z sołectwa), powiatów i województw;
– placówkami i instytucjami (szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, inne);
– organizacjami pozarządowymi;
– pracodawcami.

Do konkursu można zgłaszać projekty zrealizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne w latach 2021-22 samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami takimi jak:

 • Jednostki samorządu terytorialnego poziomu gmin (w tym z sołectwami), powiaty i województwa.
 • Placówki i instytucje (szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, inne).
 • Organizacje pozarządowe.
  W ramach kategorii specjalnej oceniane będą inicjatywy realizowane od 2023 roku.
  Cel: inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.
  Kategorie konkursowe:
  I. Infrastruktura przestrzeni publicznej.
  II. Ochrona środowiska i ekologia.
  III. Edukacja.
  IV. Sport, rekreacja i turystyka.
  V. Kultura i tradycja.
  VI. Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna.
  VII. Kategoria specjalna.
  Uczestnicy mogą zgłosić więcej niż 1 projekt/inicjatywę w różnych kategoriach konkursowych.
  Każdy projekt musi być przyporządkowany tylko do 1 kategorii konkursowej.
  Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni podczas uroczystej Gali.
 • Termin składania wniosków:
  30 lipca 2023

Więcej informacji: Informacja o konkursie na stronie ZOSP RP

Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków

Kontakt

Źródło: granty.pl

Unia Europejska Banner