II edycja Młodzieżowych Manewrów Ratowniczo-Gaśniczych
II edycja Młodzieżowych Manewrów Ratowniczo-Gaśniczych
Kategoria: Aktualności
24.06.2024
Godz: 13:05
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Organizatorem II edycji Młodzieżowych Manewrów Ratowniczo-Gaśniczych, które odbyły się 22 czerwca 2024 roku była OSP w Gronowie. Udział wzięło 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: Trójca, Dłużyna Dolna, Sławnikowice, Radomierzyce oraz Gronów.

W wydarzeniu udział wzięli: Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj oraz zaproszeni goście.

Impreza miała na celu zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa oraz umożliwienie im praktycznego doświadczenia w sytuacjach ratowniczych. Spotkanie miało charakter zarówno edukacyjno – warsztatowy jak i konkursowy.

Podczas manewrów zaprezentowano różne scenariusze sytuacji zagrożenia, które mogą wystąpić w życiu codziennym i sposoby reagowania. Ponadto uczestnicy brali udział w konkurencjach związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, gaszeniem pożarów, sprawnością fizyczną, a także wiedzą z zakresu ratownictwa i pożarnictwa.

Podsumowując, Młodzieżowe Manewry Ratowniczo-Gaśnicze były pełne wrażeń i okazały się doskonałą okazją do nauki podstawowych zasad bezpieczeństwa. Impreza przyczyniła się do podniesienia świadomości młodzieży na temat zagrożeń oraz rozwinięcia ich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych.

Unia Europejska Banner