III Edycja Programu „Szkolny Klub Sportowy”
III Edycja Programu „Szkolny Klub Sportowy”
Kategoria: Aktualności
25.04.2019
Godz: 14:41
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiat Zgorzelecki po raz kolejny podpisał umowę z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu na realizację w podległych szkołach ponadpodstawowych programu pn. „Szkolny Klub Sportowy”. Program skierowany jest do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną i ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Głównym celem programu jest:
1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci
i młodzież.
2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci oraz młodzieży.
4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych oraz mniej sprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w dwóch edycjach wiosennej i jesiennej systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15 -osobowych.

W programie udział bierze 5 grupy z dwóch szkół tj. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 14.000 zł.

Więcej informacji na temat realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy można znaleźć na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl

 

Unia Europejska Banner