Informacja o projekcie realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022
Kategoria: Projekty zrealizowane
15.07.2021
Godz: 13:48
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz Paweł Paluszkiewicz
Drukuj

Tytuł projektu: Święto plonów, ludowe obrzędy i tradycje na pograniczu polsko-saksońskim

Nazwa programu: Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Beneficjent FMP: Powiat Zgorzelecki

Partner projektu: Powiat Görlitz

Opis projektu: We wrześniu 2019 odbędzie się Święto Plonów w Jędrzychowicach – wspólne wydarzenie kulturalne dla mieszkańców pogranicza. Impreza ta ukierunkowana jest na wspólną zabawę, integrację, poznawanie kultur i tradycji. W jej trakcie odbędą się warsztaty rękodzielnicze oraz pokaz kulinarny dań tradycyjnych kuchni polskiej. Całości towarzyszyć będzie muzyka folkowa/ludowa w wykonaniu zespołu polskiego i zespołów niemieckich oraz prezentacja rękodzieła ludowego, wyrobów tradycyjnych, produktów rzemieślniczych. Dla dzieci będą prowadzone animacje oraz zabawy.

Cel projektu: Intensyfikacja współpracy transgranicznej poprzez poznawanie zwyczajów, tradycji ludowych obecnych na pograniczu polsko – saksońskim.

Okres realizacji: 01.04.2019 – 31.10.2019

Wartość projektu: 23.465,32 euro

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85%


Unia Europejska Banner