Janusz Droś uroczyście odznaczony
Janusz Droś uroczyście odznaczony
Kategoria: Aktualności
29.07.2019
Godz: 14:34
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Podczas XIII sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego Janusz Droś odebrał odznakę honorową „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” przyznaną za całokształt działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Odznakę honorową, nadaną Januszowi Droś uchwałą Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca br., uroczyście wręczyli Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki oraz Małgorzata Sokołowska – Przewodnicząca Rady Powiatu.

Janusz Droś przygodę z rzemiosłem pożarniczym rozpoczął w wieku 17 lat jako członek Harcerskiej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Starym Węglińcu, gdzie mieszkał od urodzenia. Od roku 1978 czynnie uczestniczy w działaniach ratowniczo-gaśniczych (około półtora tysiąca akcji), zawodach, szkoleniach, ćwiczeniach czy także działalności statutowej, zarządczej związku. Po przeprowadzce do Ruszowa, od roku 1984 swoją pasję rozwijał w szeregach Zakładowej OSP przy Nadleśnictwie Ruszów, a następnie OSP Ruszów, gdzie od 23 lat pełni funkcję prezesa.

Jako młody strażak ochotnik uczestniczył w trzech finałach OTWP na szczeblu woj. jeleniogórskiego, zajmując czołowe miejsca. W latach osiemdziesiątych był współorganizatorem zlotów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych woj. jeleniogórskiego, w których uczestniczyło każdorazowo ok. 200 uczestników. W roku 1984 uczestniczył z HDP Ruszów w krajowym finale Manewrów Techniczno Obronnych ZHP we Włocławku. Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych – Nadleśnictwie Ruszów, doskonale łączy z pracą społeczną na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz lokalnego społeczeństwa.

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wiedzy pożarniczej w roku 1989 ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu.        Przez dwie kadencje był członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Jeleniej Górze, a od powstania powiatów do 2016 roku, był członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu. Wypełnia także trzecią kadencję Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Węglińcu. Przez wiele lat wyszkolił dużą rzeszę adeptów ochotniczego pożarnictwa, a także kilkunastu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Podopieczni Pana Janusza z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, regularnie występują w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu krajowym.

Wraz ze strażakami organizuje już od dwudziestu dwóch lat finały WOŚP oraz aktywnie włącza się w przygotowanie wielu różnorodnych imprez plenerowych. Do największych osiągnięć sportowych może zaliczyć trzykrotne zajęcie pierwszego miejsca w Polsce z drużyną Nadleśnictwa Ruszów wśród leśnych jednostek pożarniczych oraz udział wraz z OSP i MDP Ruszów w wielu zawodach pożarniczych na różnych szczeblach, zajmując czołowe miejsca.

Ważnym aspektem działań pana Janusza jest współpraca zagraniczna. Przyczynił się do nawiązania owocnej współpracy ze strażakami – ochotnikami z Niemiec i Czech. (m.in. zakup samochodu i sprzętu, remont remizy z dofinansowaniem środków z UE, wspólne zawody, ćwiczenia i szkolenia). Przy dotychczasowej, bardzo dobrej współpracy z samorządem gminnym w Węglińcu oraz powiatowym w Zgorzelcu, na przestrzeni ostatnich lat jest także inicjatorem wielu działań związanych z poprawą bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców.

Za swoją służbę został odznaczony m.in. Złotym Znakiem Związku oraz medalami za współpracę międzynarodową przez związek Czeskich i Niemieckich strażaków. Obecnie jest jednym z najstarszych stażem i wiekiem członków JOT na terenie naszego powiatu wśród strażaków biorących czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Unia Europejska Banner