Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie ma czerwcowych zajęciach wybierali tematy interesujące ich, zwłaszcza w związku z możliwością podjęcia pracy na wakacjach-wymaganiami pracodawców, swoimi kompetencjami na rynku pracy, także tymi nabytymi i rozwiniętymi w czasie projektu Kompetencje 4.0. Rozwiązywali różne testy psychologiczne i testy osobowościowe. Oceniali rynek pracy dla animatora, pracownika firmy eventowej.  Jeszcze raz dokonali analizy SWOT pod...
11.07.2022
Redaktor: Monika Pecov
Godzina dodania: 15:26
Czytaj więcej
Od 2010 roku istnieje umowa partnerska pomiędzy powiatami Görlitz i Zgorzelec, która w niedalekiej przyszłości ma być zaktualizowana. W ciągu ostatnich 11 lat zrealizowano wiele projektów transgranicznych na podstawie umowy partnerskiej. Początkiem naszej obecnej inicjatywy na rzecz skoordynowanego rozwoju ładu przestrzennego w niemiecko-polsko-czeskim obszarze powiązań był mały projekt „ONE (Odra-Nysa-Łaba) - Konwent - Trzy kraje - jedna przyszłość”, który mógł...
11.07.2022
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 13:33
Czytaj więcej
OPIS Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie 7 Zespołów Szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiaty: Zgorzelecki, Głogowski, Legnicki, Lubański. W wyniku spotkań w okresie XI-XII ’19 – I-20 ’ dyrekcji szkół z reprezentantami Lidera (UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/ uczennic (U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/nauczycielek (N)...
20.06.2022
Redaktor: BP
Godzina dodania: 10:48
Czytaj więcej
Informujemy, że dnia 15.06.2022 r., Powiat Zgorzelecki otrzymał wstępne promesy na następujące zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycja 2): "Przebudowa drogi powiatowej nr 2486D relacji Radzimów - Platerówka (do granicy powiatu)" -  wartość promesy: 4.647.007,65 PLN  - co stanowi 95% wartości szacowanej inwestycji. "Budowa Domu Pomocy Społecznej "Jędrek" wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Bogatyni –...
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie podczas majowych zajęć dowiedzieli się, jak będzie wyglądał rynek i rynek pracy w okresie 4 Rewolucji przemysłowej, poznali zawody, które są najbardziej zagrożone w wyniku cyfryzacji, jak zmiany demograficzne wpłyną na rynek pracy. Zajmowali  się kompetencjami, które są niezbędne do poradzenia sobie z tymi zmianami zaistniałymi w wyniku Przemysłu 4.0. Trenowali umiejętności komunikacyjne, zarządzanie czasem itp....
9.06.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 10:34
Czytaj więcej
Dzisiaj (02.06.2022 r.) Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński oraz Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz podpisali umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa boiska wraz z siłownią zewnętrzną i placem zabaw dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu”. Roboty budowlane obejmują budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią; siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw z nawierzchni bezpiecznej. Obiekt służyć będzie podopiecznym...
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie kwietniowych zajęć poznawali zasady dobrej prezentacji, która jest potrzebna zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Zajmowali się komunikacją werbalną i niewerbalną, (auto)prezentacją podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz pojęciami takimi jak retoryka i dress code. Korzystali również z materiałów internetowych wskazanych w kartach pracy i pracowni multimedialnej. Przygotowywali się również do ratingu swojej...
18.05.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:11
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie marcowych zajęć omówili czym jest etyka zawodowa, handlowa i pracownicza, poznali historię założyciela firmy Bata, zapoznali się z przykładami kodeksu etycznego dla przedsiębiorcy. Poznali, czym jest kultura firmowa, kultura organizacyjna, jakie są jej cele i na co wpływa, jakie są jej podstawowe przykłady w firmie. Dowiedzieli się, jakie są podstawowe zasady prowadzenia spotkań biznesowych.Na kolejnych zajęciach...
7.04.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:30
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner