Powiat Zgorzelecki zakończył wydatkowanie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach naborów ogłaszanych przez Prezesa Rady Ministrów W ramach I naboru, w których środki przydzielane były według algorytmu – Powiat Zgorzelecki otrzymał kwotę 1 036 722,00 zł Środki przeznaczono na następujące inwestycje: Wymiana dźwigu osobowego wraz z dostosowaniem szybu i zasilania w Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka”Dofinansowanie 135 540,00...
23.03.2022
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 12:36
Czytaj więcej
Dzisiaj 18 marca br. w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś – Pokrzywnik na odcinku 2847 mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+332,00 – etap II ”. Powiat Zgorzelecki reprezentowali Starosta – Artur Bieliński oraz Wicestarosta – Mirosław Fiedorowicz. Wartość zadania inwestycyjnego wynosi  2 551 669,44 zł. Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane w...
Czytaj więcej
Dzisiaj (18.03.2022 r.) odbyło się podpisanie umowy na realizację robót budowlanych w ramach zadania „Budowa Domu Pomocy Społecznej "Jędrek" wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Bogatyni – Etap I”.Projekt obejmuje kompleksową budowę energooszczędnego obiektu przeznaczonego dla 70 niemogących samodzielnie funkcjonować podopiecznych. Zadanie to jest od wielu lat priorytetowe dla Powiatu Zgorzeleckiego. W ramach etapu I planowana jest budowa zespołu budynków placówki do...
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie lutowych zajęć omówili czym jest handel zagraniczny, jakie jest jego znaczenie, czym jest eksport i import, czym jest cło i na czym polega specyfika handlu zagranicznego oraz transgranicznego. Dowiedzieli się, na czym polega polsko-czeski transgraniczny rynek pracy i mobilność zawodowa pracowników, poznawali materiały załączone pod wskazanymi linkami dotyczące tematu. Dzielili się doświadczeniem z zakresu tego...
11.03.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 09:14
Czytaj więcej
Powiat Zgorzelecki otrzymał z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 13 062 275 zł z przeznaczeniem na poniższe inwestycje: 1. Budowa boiska wraz z siłownią zewnętrzną i placem zabaw dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu - 450 000,00 zł 2. Budowa Domu Pomocy Społecznej "Jędrek" wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Bogatyni – Etap I - 10 000 000,00 zł 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D...
23.02.2022
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 12:52
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie styczniowych zajęć omówili nowoczesne technologie komunikacyjne, dzielili się doświadczeniem z zakresu tego tematu także w związku z kształceniem na odległość. Poznali możliwości wykorzystania technologii komputerowych i cyfrowych w różnych branżach, zalety i wady tych zastosowań. Uczniowie w trakcie zajęć zapoznali się z tematem  płynności finansowej oraz tym jak zarządzać budżetem firmy. Poznali...
2.02.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:03
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” W grudniu uczniowie pracowali nad przygotowaniem do ratingu,  brali w nim udział. Grupa obejrzała wybrane prezentacje i oceniała je. Omówiono również tematy związane z grafiką komputerowąi używaniem social mediów w marketingu. Zostały również odebrane pomoce do prowadzenia firmy eventowej. Fikcyjna firma nr 30 „Firma informatyczno/reklamowa” Uczniowie na grudniowych zajęciach przygotowywali się do ratingu, poznawali...
11.01.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 11:00
Czytaj więcej
Dzisiaj (22.12.2021) dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś - Pokrzywnik na odcinku 2847 mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+332,00 - etap I. Zadanie obejmowało odcinek o długości 1355 mb. W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia drogi z poszerzeniem jezdni i ujednoliceniem szerokości na całym odcinku objętym zadaniem. Dla podniesienia bezpieczeństwa wybudowany został...
22.12.2021
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 15:13
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner