W dniu 22 kwietnia 2024 roku pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Powiatem Zgorzeleckim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do...
23.04.2024
Redaktor: BP
Godzina dodania: 08:55
Czytaj więcej
Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB, w ramach projektu PEUG II” realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w  partnerstwie z 26 Partnerami Projektu tj.: Powiatem Bolesławieckim, Powiatem Dzierżoniowskim, Powiatem Głogowskim, Powiatem Górowskim, Powiatem Jaworskim, Powiatem Karkonoskim, Powiatem Kamiennogórskim, Powiatem...
17.04.2024
Redaktor: Monika Pecov
Godzina dodania: 10:08
Czytaj więcej
W dniu 15 marca 2024 r. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Branżowych Centrów Umiejętności, które powstają bądź już funkcjonują na Dolnym Śląsku, którzy opowiedzieli o stanie realizacji każdego BCU. Z ramienia Powiatu Zgorzeleckiego w spotkaniu uczestniczyły Pani Agnieszka Budych - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa...
18.03.2024
Redaktor: Agnieszka Stręk-Niewola
Godzina dodania: 13:40
Czytaj więcej
Dzisiaj (01.03.2024 r.) Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński oraz Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz podpisali umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków nr 8 i 8A Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu”. Wykonawcą robót będzie firma „BEST-BUD BERNOLAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA” z Pisarzowic. Wartość inwestycji wyniesie 6.606.330,00 zł brutto. Powiat Zgorzelecki jako jedna z pierwszych jednostek samorządu...
1.03.2024
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 15:11
Czytaj więcej
W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu nr FEDS.02.01-IZ.00-0001/23 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków nr 8 i 8a Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu” Powiat Zgorzelecki informuje o możliwości pisemnego zgłaszania do Instytucji Zarządzającej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta - Powiatu Zgorzeleckiego z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Kartą Praw...
Czytaj więcej
W dniu 13 grudnia 2023 roku pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Zgorzeleckim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków nr 8 i 8a Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, nr projektu nr FEDS.02.01-IZ.00-0001/23 w ramach Priorytetu 2. Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 –...
15.12.2023
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 08:15
Czytaj więcej
Dnia 30 listopada 2023 r. została podpisana umowa dotycząca członkostwa wspierającego pomiędzy Powiatem Zgorzeleckim a Stowarzyszeniem Elektryków Polskich Oddział Piotrkowski. Wskazana umowa jest następstwem zawartej umowy partnerstwa, która ma na celu wspólną realizację przedsięwzięciapn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu”,tj. przygotowania wykwalifikowanych kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie...
4.12.2023
Redaktor: Agnieszka Stręk-Niewola
Godzina dodania: 11:18
Czytaj więcej
W dniu 21.11.2023 r. Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński oraz Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu”. Wykonawcą robót jest Firma PRBiUT KARBUD Karol Adamczyk, ul. Szwedzka 8/28, 25-135 Kielce.Umowa została zawarta na kwotę 6 842 490,00 złotych brutto. Zadanie realizowane jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i...
1.12.2023
Redaktor: Agnieszka Stręk-Niewola
Godzina dodania: 10:32
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner