Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie lutowych zajęć omówili czym jest handel zagraniczny, jakie jest jego znaczenie, czym jest eksport i import, czym jest cło i na czym polega specyfika handlu zagranicznego oraz transgranicznego. Dowiedzieli się, na czym polega polsko-czeski transgraniczny rynek pracy i mobilność zawodowa pracowników, poznawali materiały załączone pod wskazanymi linkami dotyczące tematu. Dzielili się doświadczeniem z zakresu tego...
11.03.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 09:14
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie styczniowych zajęć omówili nowoczesne technologie komunikacyjne, dzielili się doświadczeniem z zakresu tego tematu także w związku z kształceniem na odległość. Poznali możliwości wykorzystania technologii komputerowych i cyfrowych w różnych branżach, zalety i wady tych zastosowań. Uczniowie w trakcie zajęć zapoznali się z tematem  płynności finansowej oraz tym jak zarządzać budżetem firmy. Poznali...
2.02.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:03
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” W grudniu uczniowie pracowali nad przygotowaniem do ratingu,  brali w nim udział. Grupa obejrzała wybrane prezentacje i oceniała je. Omówiono również tematy związane z grafiką komputerowąi używaniem social mediów w marketingu. Zostały również odebrane pomoce do prowadzenia firmy eventowej. Fikcyjna firma nr 30 „Firma informatyczno/reklamowa” Uczniowie na grudniowych zajęciach przygotowywali się do ratingu, poznawali...
11.01.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 11:00
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie listopadowych zajęć poznali elektroniczne narzędzia przedsiębiorcy, dyskutowalio zaletach podpisu elektronicznego i profilu zaufanego (nie tylko dla przedsiębiorców ale i osób prywatnych). Poznali, co to jest przemysł 4.0 i jego elementy, z zaciekawieniem dyskutowali o smart domu. Poznali, jak zarządza się procesami, projektami i ryzykiem. Dyskutowali na temat bezpieczeństwa cybernetycznego i sposobów zabezpieczenia...
8.12.2021
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 12:32
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 28 „Biuro Podróży”   We wrześniu przedstawiono młodzieży założenia do projektu. Ogłoszono i przeprowadzono rekrutację. Sporządzono listę osób zaangażowanych w projekt. Fikcyjna firma nr 31 „HR Consulting”   Pierwszy okres funkcjonowania fikcyjnej firmy oparty został na obszarze dokumentacyjno-formalnym. Spotkanie z uczniami poświęcone zostało przekazaniu założeń zarówno projektu jak również firmy konsultingowej. Uczniowie...
1.12.2021
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 13:12
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie październikowych zajęć opracowywali specyfikacjię zapotrzebowania do prowadzenia firmy eventowej. Dyskutowali o strategia marketingowej jako części biznesplanu. Poznali rolę i znaczenie badania rynku i Public Relation. Zastanawiali się nad szansami transgranicznej współpraca fikcyjnych firm. Zapoznawali się z regulacjami prawnymi dotyczącymi działalności gospodarczej- ilość przepisów budziła ich...
18.11.2021
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 15:01
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” W miesiącu wrześniu przeprowadzono rekrutację do fikcyjnej Firmy Eventowej. Bezpośrednio z grupą docelową uczniów tworzono listy zadań firmy oraz zapotrzebowania do prowadzenia przedsiębiorstwa, a także specyfikacji wyposażenia szkolnej fikcyjnej firmy. Fikcyjna firma nr 30 „Firma informatyczno/reklamowa” Podczas pierwszych zajęć we wrześniu uczniowie zapoznali się z działalnością fikcyjnej firmy, terminami...
4.10.2021
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 09:20
Czytaj więcej
Projekt grantowy wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Powiat Zgorzelecki podpisał umowę dotyczącą realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia...
15.07.2021
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 13:52
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner
X