Wczoraj (04.09.2023 r.) podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, które odbyło się w Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach, Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński oraz Dyrektor ZSP w Zgorzelcu Monika Listwan, otrzymali czek na realizację zadania pn. „Utworzenia i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu” w dziedzinie energetyka. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Czek wręczyła Sekretarz...
5.09.2023
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:32
Czytaj więcej
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Powiat Zgorzelecki informuje o zakończeniu realizacji projektu nr RPDS. 10.02.01-02-0007/21 pn.: „Edukacja – Szansa – Przyszłość“ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2...
7.08.2023
Redaktor: BP
Godzina dodania: 11:22
Czytaj więcej
Ministerstwo Edukacji i Nauki, działając za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, wyłoniło podmioty w drugim naborze w konkursie „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”. Projekt Powiatu Zgorzeleckiego został wybrany do dofinansowania przedsięwzięcia „Utworzenia i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu” w dziedzinie...
16.06.2023
Redaktor: BP
Godzina dodania: 15:15
Czytaj więcej
W ramach otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyka w Powiecie Zgorzeleckim w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu", Powiat Zgorzelecki poszukuje partnera do projektu. Poniżej uchwała Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych, ogłoszenie oraz formularz...
1.03.2023
Redaktor: BP
Godzina dodania: 15:11
Czytaj więcej
Ogłoszenie Cyfrowy Powiat Informujemy, że 28.10.2022 roku pomiędzy Centrum Projektów Cyfrowych a Powiatem Zgorzeleckim została podpisana umowa o powierzenie grantu o numerze 5519/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji...
9.11.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 07:25
Czytaj więcej
Projekt pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0“ CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207 realizowany przez partnera projektu Powiat Zgorzelecki w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w terminie 01.08.2020 r. – 31.07.2022 r. Partnerem Wiodącym projektu jest Okresní hospodářská komora Liberec https://ohkliberec.cz/projekty/kompetence-4-0/ Partnerami projektu są: Powiat Zgorzelecki, Powiat Lwówecki, Powiat Lubański, Česká lesnická akademie Trutnov – střední...
12.07.2022
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 07:36
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie ma czerwcowych zajęciach wybierali tematy interesujące ich, zwłaszcza w związku z możliwością podjęcia pracy na wakacjach-wymaganiami pracodawców, swoimi kompetencjami na rynku pracy, także tymi nabytymi i rozwiniętymi w czasie projektu Kompetencje 4.0. Rozwiązywali różne testy psychologiczne i testy osobowościowe. Oceniali rynek pracy dla animatora, pracownika firmy eventowej.  Jeszcze raz dokonali analizy SWOT pod...
11.07.2022
Redaktor: Monika Pecov
Godzina dodania: 15:26
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner