Od 2010 roku istnieje umowa partnerska pomiędzy powiatami Görlitz i Zgorzelec, która w niedalekiej przyszłości ma być zaktualizowana. W ciągu ostatnich 11 lat zrealizowano wiele projektów transgranicznych na podstawie umowy partnerskiej. Początkiem naszej obecnej inicjatywy na rzecz skoordynowanego rozwoju ładu przestrzennego w niemiecko-polsko-czeskim obszarze powiązań był mały projekt „ONE (Odra-Nysa-Łaba) - Konwent - Trzy kraje - jedna przyszłość”, który mógł...
11.07.2022
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 13:33
Czytaj więcej
OPIS Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie 7 Zespołów Szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiaty: Zgorzelecki, Głogowski, Legnicki, Lubański. W wyniku spotkań w okresie XI-XII ’19 – I-20 ’ dyrekcji szkół z reprezentantami Lidera (UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/ uczennic (U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/nauczycielek (N)...
20.06.2022
Redaktor: BP
Godzina dodania: 10:48
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie podczas majowych zajęć dowiedzieli się, jak będzie wyglądał rynek i rynek pracy w okresie 4 Rewolucji przemysłowej, poznali zawody, które są najbardziej zagrożone w wyniku cyfryzacji, jak zmiany demograficzne wpłyną na rynek pracy. Zajmowali  się kompetencjami, które są niezbędne do poradzenia sobie z tymi zmianami zaistniałymi w wyniku Przemysłu 4.0. Trenowali umiejętności komunikacyjne, zarządzanie czasem itp....
9.06.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 10:34
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie kwietniowych zajęć poznawali zasady dobrej prezentacji, która jest potrzebna zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Zajmowali się komunikacją werbalną i niewerbalną, (auto)prezentacją podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz pojęciami takimi jak retoryka i dress code. Korzystali również z materiałów internetowych wskazanych w kartach pracy i pracowni multimedialnej. Przygotowywali się również do ratingu swojej...
18.05.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:11
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie marcowych zajęć omówili czym jest etyka zawodowa, handlowa i pracownicza, poznali historię założyciela firmy Bata, zapoznali się z przykładami kodeksu etycznego dla przedsiębiorcy. Poznali, czym jest kultura firmowa, kultura organizacyjna, jakie są jej cele i na co wpływa, jakie są jej podstawowe przykłady w firmie. Dowiedzieli się, jakie są podstawowe zasady prowadzenia spotkań biznesowych.Na kolejnych zajęciach...
7.04.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:30
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie lutowych zajęć omówili czym jest handel zagraniczny, jakie jest jego znaczenie, czym jest eksport i import, czym jest cło i na czym polega specyfika handlu zagranicznego oraz transgranicznego. Dowiedzieli się, na czym polega polsko-czeski transgraniczny rynek pracy i mobilność zawodowa pracowników, poznawali materiały załączone pod wskazanymi linkami dotyczące tematu. Dzielili się doświadczeniem z zakresu tego...
11.03.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 09:14
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie styczniowych zajęć omówili nowoczesne technologie komunikacyjne, dzielili się doświadczeniem z zakresu tego tematu także w związku z kształceniem na odległość. Poznali możliwości wykorzystania technologii komputerowych i cyfrowych w różnych branżach, zalety i wady tych zastosowań. Uczniowie w trakcie zajęć zapoznali się z tematem  płynności finansowej oraz tym jak zarządzać budżetem firmy. Poznali...
2.02.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:03
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” W grudniu uczniowie pracowali nad przygotowaniem do ratingu,  brali w nim udział. Grupa obejrzała wybrane prezentacje i oceniała je. Omówiono również tematy związane z grafiką komputerowąi używaniem social mediów w marketingu. Zostały również odebrane pomoce do prowadzenia firmy eventowej. Fikcyjna firma nr 30 „Firma informatyczno/reklamowa” Uczniowie na grudniowych zajęciach przygotowywali się do ratingu, poznawali...
11.01.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 11:00
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner