Tytuł projektu: Święto plonów, ludowe obrzędy i tradycje na pograniczu polsko-saksońskim Nazwa programu: Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 Beneficjent FMP: Powiat Zgorzelecki Partner projektu: Powiat Görlitz Opis projektu: We wrześniu 2019 odbędzie się Święto Plonów w Jędrzychowicach - wspólne wydarzenie kulturalne dla mieszkańców pogranicza. Impreza ta ukierunkowana jest na wspólną zabawę, integrację, poznawanie kultur i tradycji. W...
15.07.2021
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 13:48
Czytaj więcej
Celem głównym projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz modernizację oferty kształcenia we współpracy z pracodawcami i otoczeniem społeczno – gospodarczym.Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy szkół zawodnych w obszarze kształcenia zawodowego powiecie zgorzeleckim w powiązaniu z potrzebami rynku pracy. Projekt dedykowany jest uczniom i nauczycielom z Zespołu Szkół...
15.07.2021
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 13:46
Czytaj więcej
Głównym celem projektu jest poprawa ochrony ludności w regionie przygranicznym w przypadku powodzi lub innych zagrożeń. Działania przewidziane do realizacji to np.: analiza potencjalnych zagrożeń w polskiej i niemieckiej części obszaru objętej projektem, koncepcje i stworzenie programu do transgranicznej wymiany informacji o zagrożeniach, transgraniczna integracja danych dot. współdziałania w sytuacjach kryzysowych, transgraniczne ćwiczenia w zakresie obsługi programu do...
15.07.2021
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 13:41
Czytaj więcej
Projekt zakłada opracowanie i przeprowadzenie transgranicznych działań edukacyjnych w kierunku rozwoju regionalnego rynku pracy w obszarze wsparcia w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury. W celu zwiększania wymiany, zdobywania kwalifikacji zawodowych, tworzenia polsko-niemieckich sieci turystycznych oraz zwiększania atrakcyjności obszaru wsparcia tj. opracowanie przez uczniów oferty turystycznej z wykorzystaniem potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego...
15.07.2021
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 13:40
Czytaj więcej
Celem projektu jest poprawa warunków nauczania oraz podniesienie jakości kształcenia w szkolnictwie zawodowym. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, w tym do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgorzelcu. Przedmiotem projektu jest przebudowa warsztatów...
15.07.2021
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 13:37
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 28 „Biuro Podróży” W czerwcu młodzież pracowała z kartami pracy nr 24 oraz 25. Odbyły się także zajęcia z lektorem języka czeskiego panem Sławomirem Patalasem. Ponadto odbywały się zajęcia z języka czeskiego w formie e-learningu. Młodzież napisała także testy podsumowujące udział w projekcie. Fikcyjna firma nr 31 „HR Consulting” Działalność fikcyjnej firmy HR Consulting nr 31 w miesiącu czerwcu opierała się na pracy z kartami nr...
30.06.2021
Redaktor: BP
Godzina dodania: 15:07
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 28 „Biuro Podróży” W maju młodzież pracowała z kartą pracy 21, 22, 23 i 24. Spotkania odbywały się za zgodą dyrektora na terenie szkoły w reżimie sanitarnym. Ze względu na fakt, że część młodzieży odbywa miesięczne praktyki, oraz praktyki zagraniczne w ramach projektu Erasmus+, zajęcia odbywały się w zmniejszonej grupie. Fikcyjna firma nr 31 „HR Consulting” W miesiącu maju przeprowadzono instruktaż w sprawie logowania na platformę...
7.06.2021
Redaktor: BP
Godzina dodania: 11:35
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 28 „Biuro Podróży” W kwietniu młodzież pracowała z kartą pracy 17,18,19 i 20. Dwa spotkania odbyły się w trybie online, dwa za zgodą dyrektora na terenie szkoły w reżimie sanitarnym. Fikcyjna firma nr 31 „HR Consulting” W miesiącu kwietniu działalność fikcyjnej firmy HR – nr 31 opierała się na pracy z kartami nr 20 i 21. Omawialiśmy zagadnienia dotyczące wpływu kultury firmy na zewnętrzny i wewnętrzny jej wizerunek. Ustalaliśmy zasady...
30.04.2021
Redaktor: Katarzyna Przybylska
Godzina dodania: 13:19
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner