Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie listopadowych zajęć poznali elektroniczne narzędzia przedsiębiorcy, dyskutowalio zaletach podpisu elektronicznego i profilu zaufanego (nie tylko dla przedsiębiorców ale i osób prywatnych). Poznali, co to jest przemysł 4.0 i jego elementy, z zaciekawieniem dyskutowali o smart domu. Poznali, jak zarządza się procesami, projektami i ryzykiem. Dyskutowali na temat bezpieczeństwa cybernetycznego i sposobów zabezpieczenia...
8.12.2021
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 12:32
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 28 „Biuro Podróży”   We wrześniu przedstawiono młodzieży założenia do projektu. Ogłoszono i przeprowadzono rekrutację. Sporządzono listę osób zaangażowanych w projekt. Fikcyjna firma nr 31 „HR Consulting”   Pierwszy okres funkcjonowania fikcyjnej firmy oparty został na obszarze dokumentacyjno-formalnym. Spotkanie z uczniami poświęcone zostało przekazaniu założeń zarówno projektu jak również firmy konsultingowej. Uczniowie...
1.12.2021
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 13:12
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie październikowych zajęć opracowywali specyfikacjię zapotrzebowania do prowadzenia firmy eventowej. Dyskutowali o strategia marketingowej jako części biznesplanu. Poznali rolę i znaczenie badania rynku i Public Relation. Zastanawiali się nad szansami transgranicznej współpraca fikcyjnych firm. Zapoznawali się z regulacjami prawnymi dotyczącymi działalności gospodarczej- ilość przepisów budziła ich...
18.11.2021
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 15:01
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” W miesiącu wrześniu przeprowadzono rekrutację do fikcyjnej Firmy Eventowej. Bezpośrednio z grupą docelową uczniów tworzono listy zadań firmy oraz zapotrzebowania do prowadzenia przedsiębiorstwa, a także specyfikacji wyposażenia szkolnej fikcyjnej firmy. Fikcyjna firma nr 30 „Firma informatyczno/reklamowa” Podczas pierwszych zajęć we wrześniu uczniowie zapoznali się z działalnością fikcyjnej firmy, terminami...
4.10.2021
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 09:20
Czytaj więcej
Projekt grantowy wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Powiat Zgorzelecki podpisał umowę dotyczącą realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia...
15.07.2021
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 13:52
Czytaj więcej
Projekt pn. ,,Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań” zrealizowany zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-usługi i otwarte zasoby publiczne). Sposób finansowania dla poszczególnych...
15.07.2021
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 13:50
Czytaj więcej
Nazwa programu: Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 Beneficjent FMP: Powiat Zgorzelecki Partner projektu: Powiat Görlitz Opis projektu: Projekt zakłada przeprowadzenie działań promocyjno – informacyjnych mających  prowadzić do m.in. intensyfikacji współpracy partnerskiej Powiatu Zgorzeleckiego i Powiatu Görlitz, z okazji obchodów 20-lecia powstania Powiatu Zgorzeleckiego oraz 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ramach...
15.07.2021
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 13:49
Czytaj więcej
Tytuł projektu: Święto plonów, ludowe obrzędy i tradycje na pograniczu polsko-saksońskim Nazwa programu: Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 Beneficjent FMP: Powiat Zgorzelecki Partner projektu: Powiat Görlitz Opis projektu: We wrześniu 2019 odbędzie się Święto Plonów w Jędrzychowicach - wspólne wydarzenie kulturalne dla mieszkańców pogranicza. Impreza ta ukierunkowana jest na wspólną zabawę, integrację, poznawanie kultur i tradycji. W...
15.07.2021
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 13:48
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner