Konferencja Młodych Managerów Kultury i Turystyki
Konferencja Młodych Managerów Kultury i Turystyki
Kategoria: Aktualności
6.06.2019
Godz: 14:06
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Uczniowska Agencja Turystyczna Śniadeccy Travel wzięła udział konferencji Młodych Managerów Kultury i Turystyki, która została zrealizowana ramach projektu RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym. Wielkoformatowe spotkanie przedstawicieli wszystkich szkół partnerskich odbyło się w reprezentacyjnym Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł w Bolesławcu.

Spotkanie otworzył występ uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu. Po występie chóru głos zabrał koordynator projektu pan Tomasz Jaśków, przypominając o działaniach projektowych na przestrzeni lat. Opowiadał o pierwszych spotkaniach, wyjazdach, warsztatach i pracach zespołów przy szkołach.

Następnie głos zabrał Hans Joaichm Donath, radny miasta i przewodniczący ugrupowania Aktives Hoyerswerda, który prezentował strukturę turystyczną pogranicza w Regionie Łużyckim. Przedstawiał tutejsze tereny kopalniane przekształcane na ośrodki turystyczne. Omawiał realizowane inwestycje i rozwój marketingu turystycznego oraz zmieniającą się infrastrukturę.

Druga część konferencji, to spotkanie z twórcą RABRYKI Christianem Thomasem – wspólnego dzieła ludzi chcących angażować się kulturalnie na terenach Łużyc i okolic Saksonii. Rabrykę tworzą ludzie młodzi, głównie z Görlitz, którzy zajmują się prowadzeniem wszelakiego rodzaju kreatywnych warsztatów, projektów, laboratoriów, imprez kulturalnych i wystaw. Rabryka uświadamia młodym ludziom, że wszystko co potrzebne, jest w zasięgu ręki, że trzeba mieć tylko dobry pomysł na siebie.

Konferencję zwieńczyła dyskusja panelowa z młodymi uczestnikami Szkolnych Agencji Turystycznych. Rundę pytań w dwóch językach prowadzili Amelia Szajrych i Ricardo Schulz. Pytania dotyczyły wrażeń i całokształtu kilkuletniego projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Das Projekt wird durch die Europäische Union aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 mitfinanziert.

Unia Europejska Banner