Konkurs „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić!” PRZEDŁUŻONY DO 31 LIPCA 2023 R.
Konkurs „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić!” PRZEDŁUŻONY DO 31 LIPCA 2023 R.
Kategoria: Aktualności
14.07.2023
Godz: 09:10
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

UWAGA! Zgłoszenia do udziału w IX edycji konkursu „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić!” PRZEDŁUŻONO DO DNIA 31 lipca br.

Przypominamy, że do rywalizacji o atrakcyjne nagrody mogą włączyć się sołectwa powiatu zgorzeleckiego oraz organizacje pozarządowe mające siedzibę i działające na terenach wiejskich.

Główną ideą konkursu jest podniesienie atrakcyjności i estetyki otoczenia, kształtowanie postaw współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek wsi, rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności na rzecz lokalnego środowiska oraz zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać na załączonym poniżej formularzu do 31 lipca. br. Wizytacje zgłoszonych wsi odbywać się będą natomiast od 1 września do 15 października 2023r.

Pod ocenę komisji konkursowej będą poddawane takie elementy jak m.in.: dbałość o estetykę wsi, zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi, zachowanie i rozwój tożsamości wsi (historia, kultura, tradycje, kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi), oferta wsi (kiermasze, jarmarki, dożynki, odpusty, majówki, zabawy itp.), umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji komisji konkursowej i jakość przedłożonych materiałów.

Warunkiem przeprowadzenia konkursu jest zgłoszenie się do udziału co najmniej 5 wsi. Dla zwycięzców Starosta Zgorzelecki ufunduje atrakcyjne nagrody.

Unia Europejska Banner