Konkurs “Powiat Zgorzelecki w obiektywie – etap LATO”
Konkurs “Powiat Zgorzelecki w obiektywie – etap LATO”
Kategoria: Aktualności
23.08.2021
Godz: 08:25
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Chcąc rozbudzić zainteresowanie przyrodą, kulturą, tradycją i zabytkami regionu wśród turystów oraz mieszkańców powiatu zgorzeleckiego, Starosta Zgorzelecki ogłasza konkurs fotograficzny „Powiat Zgorzelecki w obiektywie – etap LATO”.

To już kolejna edycja powiatowego konkursu fotograficznego.  Poprzednie zaowocowały oryginalnymi spojrzeniami zza obiektywu na liczne walory krajobrazowe oraz zabytki powiatu zgorzeleckiego.

W etapie LATO może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany fotografią. Uczestnicy w terminie od 23 lipca do 31 sierpnia br. przesyłają ŁĄCZNIE 5 zdjęć.

Powołana przez Organizatora komisja konkursowa dokona oceny prac w następujących kategoriach:

 • zgodność z tematyką konkursu;
 • kreatywność/pomysłowość;
 • jakość i technika;
 • różnorodność lokalizacji;

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody o wartości 500 zł (I miejsce), 300 zł (II miejsce) i 200 zł (III miejsce).

Regulamin konkursu oraz szczegółowe warunki uczestnictwa poniżej

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego, którego siedziba znajduje się w Zgorzelcu, przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować drogą mailową: iod@powiat.zgorzelec.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji konkursu fotograficznego „Powiat Zgorzelecki w obiektywie – etap LATO”.
 4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia w zakresie realizacji usług IT.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia;
 6. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
 7. Pani/Pana dane, nie będą podlegały zautomatyzowany podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od daty zakończenia konkursu przez okres trwania kadencji obecnego Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego lub do czasu odwołania zgody.
Unia Europejska Banner