Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie EuroJumelages w trybie art. 19a
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie EuroJumelages w trybie art. 19a
Kategoria: Aktualności
27.06.2024
Godz: 11:56
Redaktor: Agnieszka Emerle Agnieszka Emerle
Drukuj

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie EuroJumelages
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Termin zgłaszania uwag do 4 lipca 2024 r.

W dniu 27.06.2024 r. do Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie EuroJumelages na realizację zadania pod nazwą „Rajd NYSA-ODRA BOGATYNIA 2024”.

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu w Biurze Promocji Powiatu, drogą elektroniczną na adres mailowy: promocja@powiat.zgorzelec.pl oraz listownie na adres – Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu ul. Boh. II Armii WP 8a, do dnia 4 lipca 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Unia Europejska Banner