Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie organizacji staży
Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie organizacji staży
Kategoria: Aktualności
12.07.2023
Godz: 08:00
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków w sprawie organizacji staży. Wnioski będą przyjmowane od 7 lipca 2023 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. zadania. W sytuacji wykorzystania środków opublikowany zostanie stosowny komunikat.

Wsparcie finansowane będzie w ramach środków Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie zgorzeleckim”.

Zaplanowana jest organizacja staży trwających średnio 5 miesięcy.

Wnioski rozpatrywane będą w terminie miesiąca od dnia wpływu prawidłowo sporządzonego i kompletnego wniosku. Przy ocenie wniosków obok kryteriów formalnych wynikających z przepisów ustawy uwzględniane będą w szczególności następujące dodatkowe kryteria:

  • zapewnienie pracy po zakończeniu stażu na okres minimum 3 miesięcy;
  • dotychczasowa współpraca z tut. urzędem oraz efektywność zatrudnieniowa i kosztowa poprzednich programów;
  • program stażu i uzyskiwane w jego trakcie kwalifikacje w odniesieniu do potrzeb rynku pracy (nie będzie możliwości zawarcia umowy jeśli program stażu będzie zawierał tylko proste prace);
  • lokalizacja miejsca odbywania stażu na terenie powiatu zgorzeleckiego;
  • ocena warunków odbywania stażu (lokal, wyposażenie itp.).

Ogólne zasady organizacji stażu oraz aktualny formularz wniosku wraz z kompletem załączników dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://zgorzelec.praca.gov.pl w zakładce “Dla pracodawców i przedsiębiorców – Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy – Staże i bony stażowe”.

Szczegółowe informacje na temat staży można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 110 (telefon 75 77 70 530) w godzinach od 8.00 do 14.00.

Źródło: PUP Zgorzelec

Unia Europejska Banner