Okno na świat dla Pawła Kotlarza
Okno na świat dla Pawła Kotlarza
Kategoria: Aktualności
23.08.2019
Godz: 07:56
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Od połowy sierpnia Paweł Kotlarz może już korzystać ze specjalnego podjazdu dla wózków inwalidzkich. Dla niepełnosprawnego mieszkańca Pieńska będzie to duża pomoc w codziennym funkcjonowaniu.  

15 lat temu Paweł Kotlarz uległ poważnemu wypadkowi. W wyniku niefortunnego skoku do wody doznał uszkodzenia rdzenia kręgowego i porażenia czterokończynowego.

Ogromną barierą w dotychczasowym funkcjonowaniu były dla pana Pawła schody. Bez pomocy innych osób nie miał możliwości samodzielnego wyjechania na spacer. Od połowy sierpnia uległo to jednak znaczniej zmianie.

Budowa specjalnego podjazdu dla wózków inwalidzkich została dofinansowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu z wykorzystaniem środków PFRON z zakresu likwidacji barier architektonicznych.

Z uwagi na fakt, iż budynek przy którym wykonano podjazd leży w strefie zabytkowej miasta Pieńsk, pomocą i wyrozumiałością wykazali się pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze wydając stosowne zezwolenie umożliwiające realizację projektu.

W odbiorze uczestniczył Jan Magda – Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk, który wsparł inicjatywę pomagając w załatwieniu spraw dotyczących użyczenia gruntu, Robert Hećman – kierownik zespołu ds. pomocy społecznej i wsparcia niepełnosprawnych PCPR w Zgorzelcu, Michał Filipiak – wykonawca podjazdu oraz współpracujący z PCPR inspektor Ryszard Nawrocki.

Istotną rolę w realizacji projektu odegrała również Agnieszka Brdys – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, której pomoc w załatwieniu spraw urzędowych dot. budowy podjazdu znacznie przyspieszyła termin zakończenia inwestycji.

Unia Europejska Banner