Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej
Kategoria: Aktualności
2.07.2024
Godz: 14:33
Redaktor: Agnieszka Emerle Agnieszka Emerle
Drukuj

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci”.

Oferty należy składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu lub drogą
pocztową na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu ul. Boh. II Armii WP 8 59-900 Zgorzelec w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci”. Na kopercie należy podać również adres i nazwę oferenta.

Termin składania ofert upływa 23 lipca 2024 r. o godzinie 15:30.

Powiat Zgorzelecki zaprasza również do udziału chętnych przedstawicieli organizacji w pracach komisji konkursowej – szczegóły w załączniku.

Unia Europejska Banner