Porozumienie w sprawie remontu drogi powiatowej nr 2379D w ramach zadania rekultywacyjnego pod nazwą “Mała Wieś Górna- Radzimów droga dojazdowa do gruntów rolnych”
Porozumienie w sprawie remontu drogi powiatowej nr 2379D w ramach zadania rekultywacyjnego pod nazwą “Mała Wieś Górna- Radzimów droga dojazdowa do gruntów rolnych”
Kategoria: Aktualności
28.07.2023
Godz: 13:10
Redaktor: BP BP
Drukuj

Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński oraz Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński podpisali wspólne Porozumienie w sprawie realizacji zadania drogowego pn.: “Remont drogi powiatowej nr 2379D w ramach zadania rekultywacyjnego pod nazwą “Mała Wieś Górna- Radzimów droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi nadzorami w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym użytkowników drogi nr 2379D relacji Mała Wieś Górna – Radzimów.

Wstępna wartość szacunkowa realizacji zadania wynosi 1.042.575,40 zł.

Źródłem finansowa realizacji zadania będą:

  • środki finansowe własne Powiatu w kwocie 302.537,70 zł
  • środki finansowe własne Gminy Sulików w kwocie 302.537,70 zł
  • środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 437.500,00 zł.
Unia Europejska Banner