Program grantowy “Eko-gospodyni”
Program grantowy “Eko-gospodyni”
Kategoria: Aktualności
11.07.2024
Godz: 08:24
Redaktor: Paulina Kraus-Smółka Paulina Kraus-Smółka
Drukuj

Zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich do zgłaszania projektów w ramach programu grantowego “Eko-gospodyni”.

Dofinansowanie można uzyskać na działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.

Projekty składane w Programie grantowym mogą dotyczyć m.in.:

a)     organizacji warsztatów ekologicznych i przyrodniczych,

b)     organizacji działań mających na celu dbałość o lokalne środowisko naturalne (np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych itp.),

c)     organizacji szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej,

d)     organizacji działań dotyczących oszczędzania oraz racjonalnego wykorzystywania wody i energii,

e)     organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody i innych działań w zakresie edukacji ekologicznej,

f)       organizacji działań dotyczących eko-upraw,

g)     organizacji przedsięwzięć edukacyjnych mających na celu ograniczanie marnowania żywności.

Zasady udziału w Programie grantowym:

  • Koło Gospodyń Wiejskich musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
  • Projekt może zostać dofinansowany grantem do wysokości 10 tys. zł!
  • Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez Generator wniosków do dnia 31 lipca 2024 r. do godz. 23:59.
  • Jedno KGW może złożyć tylko jeden Wniosek!

Więcej szczegółów: Programy grantowe | Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” (pomaganie-krzepi.pl)

Źródło: www.pomaganie-krzepi.pl, Obraz autorstwa wirestock na Freepik

Unia Europejska Banner