Projekt „RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym”.
Kategoria: Projekty zrealizowane
15.07.2021
Godz: 13:40
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz Paweł Paluszkiewicz
Drukuj

Projekt zakłada opracowanie i przeprowadzenie transgranicznych działań edukacyjnych w kierunku rozwoju regionalnego rynku pracy w obszarze wsparcia w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury. W celu zwiększania wymiany, zdobywania kwalifikacji zawodowych, tworzenia polsko-niemieckich sieci turystycznych oraz zwiększania atrakcyjności obszaru wsparcia tj. opracowanie przez uczniów oferty turystycznej z wykorzystaniem potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego zostaną utworzone w czterech liceach w Polsce i trzech gimnazjach w Saksonii Uczniowskie Agencje Turystyczne (UAT). UAT (15 uczniów i 2 nauczycieli w każdej szkole) wyposażone zostaną ze środków projektu w niezbędny sprzęt, konieczny do opracowania, prezentacji i promocji regionalnej oferty kulturalno-turystycznej. W tym celu uczniowie i nauczyciele uczestniczyć będą w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez ekspertów z Polski i Niemiec, które pozwolą im zdobyć kompetencje zawodowe z zakresu turystyki regionalnej i zarządzania kulturą, pogłębią znajomość języka sąsiada, a także wiedzę dotyczącą realiów społecznych sąsiedniego kraju i regionu przygranicznego. Nauczyciele pełniący rolę opiekunów merytorycznych grup uczniowskich wspierają realizację działań oraz procesy logistyczne w UAT.

Partnerem Wiodącym w projekcie jest Saksońska Agencja Oświatowa (SBA).

Projekt będzie realizowany od września 2016r. – do sierpnia 2019roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Unia Europejska Banner