PZON-Ważna informacja dotycząca ważności orzeczeń
PZON-Ważna informacja dotycząca ważności orzeczeń
Kategoria: Aktualności
29.06.2023
Godz: 11:54
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności informuje, że orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których okres ważności:

  • upłynąłby do dnia 31.12.2020 r. – zachowują ważność do dnia 31.12.2023 r.
  • upłynąłby w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. – zachowują ważność do dnia 31.03.2024 r.
  • upłynąłby w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 05.08.2023 r. – zachowują ważność do dnia 30.09.2024 r.
  • jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Terminy te dotyczą również kart parkingowych wydanych dla osób niepełnosprawnych. Natomiast karty parkingowe wydane dla uprawnionych placówek, których okres ważności upłynął w w/w terminach, zachowują ważność do dnia 30.09.2024 r.

Podstawa prawna:

art. 10, 23 i 24 Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023.852)

Unia Europejska Banner