Raport – październik 2021 r.
Raport – październik 2021 r.
Kategoria: Projekt pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0“ 2021 / 2022
18.11.2021
Godz: 15:01
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz Paweł Paluszkiewicz
Drukuj

Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa”

Uczniowie w trakcie październikowych zajęć opracowywali specyfikacjię zapotrzebowania do prowadzenia firmy eventowej. Dyskutowali o strategia marketingowej jako części biznesplanu. Poznali rolę i znaczenie badania rynku i Public Relation. Zastanawiali się nad szansami transgranicznej współpraca fikcyjnych firm. Zapoznawali się z regulacjami prawnymi dotyczącymi działalności gospodarczej- ilość przepisów budziła ich zdziwienie.

Fikcyjna firma nr 30 „Firma informatyczno/reklamowa”

Uczniowie podczas zajęć w październiku przygotowywali zapotrzebowanie na materiały do prowadzenia firmy. Dyskutowali o tym, w jakim zakresie będzie działała firma i tworzyli biznesplan. Zapoznali się jaką rolę i znaczenie ma badania rynku i Public Relation. Dyskutowali nad tym jak mogą współpracować z innymi fikcyjnymi firmami w Polsce jak i w Czechach. Zapoznali się z przepisami dotyczącymi działalności firmy jakie są obowiązki podczas działalności firmy.

Fikcyjna firma nr 33 „CNC Box”

W październiku uczniowie fikcyjnej firmy „CNC Box” podzielili pracę na kilka czynności: przydział ról dla określonych osób w przedsiębiorstwie, określenie wymaganego sprzętu, wybór frezarki spełniającej potrzeby grafiki oraz pracy w określonym materiale oraz wykonanie pierwszych prac graficznych
i przeniesienie na materiał.

Fikcyjna firma nr 34 „TRIP”

W październiku podczas zajęć uczniowie prezentowali stworzone przez siebie logo dla firmy, i dokonali wyboru najlepszego. Zapoznali się z możliwością skorzystania z doradztwa zawodowego, omówiono sposoby poszukiwania i udostępniania ofert pracy (portale internetowe, media społecznościowe, urząd pracy, agencje HR). W ramach pracy z kartą pracy nr 3 uczniowie omawiali kompetencje miękkie i twarde, określali cechy dobrego pracownika. Przedstawiono narzędzia elektroniczne dla przedsiębiorców ułatwiające pracę administracyjną (m.in. aplikacje i strony internetowe tj. ePUAP, CEIDG.GOV.PL, eGO, profil zaufany).

Fikcyjna firma nr 35 „Emilka-Bud”

W miesiącu październiku uczniowie ustalili formę prawną oraz zespół roboczy fikcyjnej firmy. Na laptopach sporządzali zapytanie ofertowe dotyczące wyposażenia fikcyjnej firmy, a także wykonali szacowanie planowanych do zakupu materiałów budowlanych oraz narzędzi i sprzętu. Przy wykorzystaniu sprzętu multimedialnego uczniowie tworzyli ulotki reklamowe oraz wizytówkę fikcyjnej firmy. Ponadto poruszany był temat wymagań pracodawców na rynku pracy, możliwość samozatrudnienia oraz zasadność doradztwa zawodowego przy wyborze zawodu. Uczniowie przy wykorzystaniu sprzętu multimedialnego wypełniali testy osobowości, poznając swoje predyspozycje – soft skills, brali udział w scenkach ,,Rozmowa kwalifikacyjna“, następnie omówiono zagadnienia: Jaką pracę chcę zdobyć? Jak ubiegać się o wolne stanowisko?

Strona partnera wiodącego: http://www.ohkliberec.cz/

Unia Europejska Banner