Szczepienie przeciwko COVID-19
Szczepienie przeciwko COVID-19
Kategorie : Aktualności, Koronawirus SARS-CoV-2
15.01.2021
Godz: 14:00
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powszechne szczepienia całego społeczeństwa ruszają w styczniu 2021 roku. Jeszcze w grudniu 2020 r. rozpoczęły się szczepienia pracowników służby zdrowia. Kolejność szczepień ustala Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19. Dlaczego? Zależy nam na tym, by jak najszybciej ochronić osoby najbardziej narażone na chorobę – medyków i personel niemedyczny, który co dziennie dba o nasze zdrowie, a także seniorów.

Jak się zaszczepić?

Powszechne szczepienia zaczynamy od seniorów

Seniorzy będą szczepieni w Polsce w ramach szczepień powszechnych w pierwszej kolejności. Jak wygląda harmonogram rejestracji?

 • Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.
 • Od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

Szczepienia zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia 2021 roku.

 

Od kiedy mogę się zaszczepić?

W pierwszej kolejności w Polsce szczepimy medyków i pracowników ochrony zdrowia. Ich szczepienia rozpoczęły się już pod koniec grudnia 2020 roku. Zaraz po nich zaszczepieni będą seniorzy powyżej 70. roku życia – ich szczepienia ruszą 25 stycznia 2021 roku. Z czego wynika ta kolejność? Z troski o najbardziej narażonych na zakażenie lub ciężki przebieg choroby COVID-19. Szczegółowe informacje na temat etapów znajdziesz w Narodowym Programie Szczepień, a także e rozporządzeniu z 14 stycznia 2021 w sprawie ograniczeń związanych z epidemią.

Etap “zero” szczepień

Pierwsze szczepienia w Polsce odbyły się 27 grudnia. Tego samego dnia szczepienia zaczęły się również w większości państw UE. Pierwsze dawki (tzw. etap „zero” szczepień) są przeznaczone dla osób najbardziej narażonych na zakażenie. Są to pracownicy:

 • szpitali węzłowych,
 • pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
 • Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
 • uczelni medycznych (w tym studenci kierunków medycznych).

Ważne! Do grupy „zero” zalicza się także:

 • personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy – bez względu na formę zatrudnienia (również wolontariusze i stażyści),
 • pracowników firm współpracujących z podmiotem medycznym, którzy stale przebywają w tym podmiocie,
 • rodziców wcześniaków.

Pierwszy etap szczepień

 • 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.
 • Od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

 

Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia.

Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym. W etapie pierwszym znajdują się również pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele.

 

MAPA PUNKTÓW SZCZEPIEŃ (kliknij)

 

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/

Unia Europejska Banner