Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi – podsumowanie projektu
Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi – podsumowanie projektu
Kategoria: Aktualności
11.10.2019
Godz: 10:35
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

W środę 9 października w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych”

Głównym założeniem polsko-niemieckiego projektu była integracja transgraniczna informacji, systemów i procesów w celu zapobiegania i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Projekt ma również przyczynić się do poprawy ochrony ludności w przypadku powodzi lub innych zagrożeń, a także udoskonalenia komunikacji transgranicznej.

W ramach projektu Powiat Zgorzelecki dokonał zakupu samochodu terenowego Isuzu, będącego swoistym mobilnym centrum dowodzenia. W samochodzie zamontowany jest radiotelefon przewoźny, który umożliwia łączność radiową na terenie całego powiatu i nie tylko. Samochód może również posłużyć jako środek transportu do stacji wodowskazowych oraz do przewozu materiałów przeciwpowodziowych.

Ponadto każda z gmin otrzymała w użyczenie radiotelefon bazowy z pełnym oprzyrządowaniem celem łączności z innymi gminami oraz powiatem. Sprawdzenie łączności w sieci zarządzania Starosty Zgorzeleckiego odbywa się codziennie.

Realizacja założonych celów projektowych była możliwa także dzięki zakupowi:

  • 47 sztuk zapór przeciwpowodziowych o długości 10 m;

  • sprzętu komputerowego do obsługi programu „TWIoZ” (serwer oraz tablet);
  • programu do transgranicznej wymiany informacji o zagrożeniach.

W ramach projektu przeprowadzone zostały wspólnie z partnerem niemieckim ćwiczenia pk. “Pandemia-2019”. Po otrzymaniu informacji o potwierdzonych przypadkach odry na platformie do transgranicznej wymiany informacji, zapadła decyzja o zwołaniu PZZK. Omówiono obecną sytuację dotyczącą zachorowań na odrę na terenie powiatu zgorzeleckiego, a także postanowiono spotkać się z młodzieżą celem omówienia problemu choroby oraz szczepień.

Broszura informacyjna

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Unia Europejska Banner