„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
Kategoria: Projekty zrealizowane
15.07.2021
Godz: 13:52
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz Paweł Paluszkiewicz
Drukuj

Projekt grantowy wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Powiat Zgorzelecki podpisał umowę dotyczącą realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

W ramach projektu zakupiono 39 laptopów z oprogramowaniem MS Office dla szkół z przeznaczeniem dla wsparcia zdalnej nauki uczniów, umożliwiające uczniom udział w zdalnych lekcjach oraz dla wsparcia nauczycieli w prowadzeniu zdalnych lekcji w ramach kształcenia zdalnego.

Okres realizacji projektu: 08.05.2020 r. – 08.11.2020 r.

Wartość projektu: 99.777,60 zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa)

Dofinansowanie projektu:
Unia Europejska: 84.441,78 zł
Budżet państwa: 15.335,82 zł.

Szkoły objęte projektem:
Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni,

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu,

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. J. Korczaka w Zgorzelcu, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawcy im. M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu.

Cel projektu: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Unia Europejska Banner