Zmiana ostrzeżenia Nr: 19
Zmiana ostrzeżenia Nr: 19
Kategoria: Ostrzeżenia meteo
21.02.2022
Godz: 12:57
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Data i godzina wydania: 21.02.2022 – godz. 11:13

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Zmiana ostrzeżenia Nr: 19 z dnia 21.02.2022

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 11:13 dnia 21.02.2022 do godz. 14:00 dnia 21.02.2022

Obszar: zlewnie lewostronnych dopływów Odry środkowej, zlewnie dopływów Łaby (dolnośląskie)

Przebieg: Trwa spływ wód opadowo-roztopowych. W zlewniach górnej Nysy Kłodzkiej, górnego Bobru i górnej Nysy Łużyckiej przemieszczają się wezbrania w strefie wody wysokiej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych, na Bystrzycy Dusznickiej powyżej stanu alarmowego. Na Bystrzycy w Kraskowie możliwe osiągnięcie bądź niewielkie przekroczenie stanu ostrzegawczego po zwiększeniu odpływu ze zbiornika Lubachów.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru zagrożenia i przebiegu.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Kinga Strońska

Unia Europejska Banner