Powiat Zgorzelecki po raz kolejny podpisał umowę z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu na realizację w podległych szkołach ponadpodstawowych programu pn. „Szkolny Klub Sportowy”. Program skierowany jest do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną i ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w...
25.04.2019
Kategoria: Aktualności
Redaktor: intermedia
Godzina dodania: 14:41
Czytaj więcej
Pod pomnikiem Orła Piastowskiego na Cmentarzu II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu oraz pod pomnikiem Poległych za Ojczyznę w Pieńsku odbyły się uroczystości z okazji 74. rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej, upamiętniające bohaterów jednej z najbardziej zaciętych bitew II Wojny Światowej. Forsowanie Nysy Łużyckiej było I etapem Operacji Łużyckiej, której zadaniem było rozbicie sił niemieckich na południe od Berlina na Łużycach, osiągnięcie kontaktu z wojskami...
25.04.2019
Kategoria: Aktualności
Redaktor: intermedia
Godzina dodania: 14:32
Czytaj więcej
Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8 odbędzie się VIII sesja.   Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu nr VII/2019 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego. 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami. 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu w 2018...
25.04.2019
Kategoria: Aktualności
Redaktor: intermedia
Godzina dodania: 14:27
Czytaj więcej
Dwoje uczniów LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, którzy zostali finalistami etapu wojewódzkiego, mieli okazję gościć w Gdańsku w dniach 14-17 kwietnia podczas wizyty studyjnej w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie Dekady Historii. Agnieszka Frelich z klasy 2B, Jakub Danielewski z klasy 2E, a także ich kolega Mateusz z wrocławskiego LO to przedstawiciele województwa dolnośląskiego w wielkim finale.Podczas wizyty, uczniowie przygotowywali się do...
25.04.2019
Kategoria: Aktualności
Redaktor: intermedia
Godzina dodania: 14:24
Czytaj więcej
Informacja o projekcie realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022 Tytuł projektu: Poznaj swojego sąsiada – obchody 20–lecia Powiatu Zgorzeleckiego-saksońskim Nazwa programu: Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 Beneficjent FMP: Powiat Zgorzelecki Partner projektu: Powiat Görlitz Opis projektu: Projekt zakłada przeprowadzenie działań promocyjno – informacyjnych mających  prowadzić do...
25.04.2019
Kategoria: Aktualności
Redaktor: Bartosz Sen
Godzina dodania: 14:17
Czytaj więcej
Ochotnicza Straż Pożarna w Jagodzinie została nominowana w Ogólnopolskim Konkursie FLORIANY 2019, którego organizatorem jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym przesłaniem i celem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych...
25.04.2019
Kategoria: Aktualności
Redaktor: intermedia
Godzina dodania: 13:07
Czytaj więcej
Tajemnicze zamki, malownicze trasy rowerowe, szlaki turystyczne tropem ceramiki i znanych postaci historycznych, wiatr w żaglach i Kultura przez duże „K” – to wszystko i o wiele więcej zaprezentowali młodzi menadżerowie turystki na 3. Targach Turystycznych Uczniowskich Agencji Turystycznych w Żarach. Wśród nich znaleźli się również uczniowie LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu ze swoją autorską agencją "ŚNIADECCY TRAVEL". 18 marca  w Liceum i.m. B. Prusa w Żarach...
28.03.2019
Kategoria: Aktualności
Redaktor: Bartosz Sen
Godzina dodania: 14:15
Czytaj więcej
20 marca. w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu spotkali się przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich uczestniczących w projekcie RegionalManagement. Posiedzenie było okazją do zaprezentowania dotychczasowych wyników współpracy między polskimi i saksońskimi szkołami oraz partnerami projektu, w trakcie którego poruszone zostały także kwestie dotyczące wspólnych celów i realizacji zaplanowanych działań projektowych. Spotkanie, w którym...
21.03.2019
Kategoria: Aktualności
Redaktor: Bartosz Sen
Godzina dodania: 14:17
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner