Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie kraju utworzono dyżury specjalistyczne, opublikowana lista przez Ministerstwo Sprawiedliwości znajduje się tutaj


Informujemy, iż nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym obcokrajowcom. Oferta dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim. Nie pozostaje w sprzeczności z przepisami ustawy skorzystanie z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

Poniższy link zawiera podstawowe informacje o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz nieodpłatnej mediacji:


Informujemy, że od 2022 roku punkt świadczący nieodpłatną pomoc prawną zlokalizowany w Urzędzie Miasta Zgorzelec przy ulicy Domańskiego 7, został przeniesiony do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8 (piętro II, lokal biurowy nr 303A).

Informujemy, że od dnia 01 marca 2022 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie osobiście, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń prosimy dokonywać telefonicznie pod numerem: 75 77 50 186, 605 455 51 oraz 75 77 61 555.

poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/zapisy lub wysyłając wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego na adres mailowy Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu: boi@powiat.zgorzelec.pl.

Wniosek do pobrania TUTAJ. Po dokonaniu zgłoszenia adwokat lub radca prawny skontaktuje się z Państwem w wyznaczonym terminie, wykorzystując wskazane dane kontaktowe.

Szczegółowych informacji, dotyczących funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji udziela koordynator powiatowy pod numerem telefonu: 75 77 50 186 lub +48 605 455 515.

Uruchomiona została strona internetowa prowadzona pod adresem: Fundacja Inter Vivos » Powiat Zgorzelecki 2023 (fundacjaiv.pl)

oraz Powiat Zgorzelecki – Darmowa Pomoc Prawna | Facebook


Zachęcamy do skorzystania z udostępnionych wzorów pism, które można pobrać tutaj: Fundacja Inter Vivos » Wzory pism procesowych (fundacjaiv.pl)

Skorzystanie z dostępnych materiałów jest całkowicie bezpłatne. W przypadku wątpliwości co do sposoby wypełnienia formularzy prosimy o kontakt e-mail: biuro@fundacjaiv.pl.

Z początkiem 2022 roku w wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały uruchomione dyżury o określonej specjalizacji. Specjalizacją jest wskazanie dziedziny prawa lub innej problematyki, której dotyczy porada albo grupy osób uprawnionych do pomocy.

Wprowadzenie punktów specjalistycznych pozwala na zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy i doświadczenia prawników nieodpłatnej pomocy oraz doradców obywatelskich na terenie szerszym niż ich macierzyste powiaty. Wiele z punktów specjalistycznych oferuje obecnie możliwość skorzystania z porady zdalnej, czyli przy użyciu środków komunikowania się na odległość, co pozwala na skorzystanie z pomocy specjalisty beneficjentom z całego kraju.

Dyżury specjalistyczne – Nieodpłatna pomoc – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W ROKU 2023

W związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 i nowelizacją art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej , nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Poradnik “Witaj w Polsce” dedykowany dla obywateli Ukrainy

Poniżej znajduje się dwujęzyczny poradnik “Witaj w Polsce”! dedykowany dla obywateli Ukrainy mieszkających na terytorium RP. Poradnik dotyczy podstawowych zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem obywateli Ukrainy w Polsce (kwestie związane z pobytem w Polsce, prawem pracy, prawem cywilnym, prawem karnym, prawem drogowym).

Kampania adresowana do młodzieży, seniorów oraz kampania związana z mediacją

Poniżej znajdują się materiały dotyczące kampanii adresowanej do młodzieży, do seniorów oraz kampanii związanej z mediacją. Kampania adresowana do młodzieży dotyczy aspektów związanych z przemocą, kampania adresowana do seniorów dotyczy oszustów popełnianych na szkodę osób starczych, z kolei kampania związana z mediacją dotyczy jej zalet jako pozasądowej formy rozwiązywania sporów.

Unia Europejska Banner