Odbiór końcowy drogi powiatowej nr 2398D
Odbiór końcowy drogi powiatowej nr 2398D
Kategorie : Aktualności, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
22.12.2021
Godz: 15:13
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Dzisiaj (22.12.2021) dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś – Pokrzywnik na odcinku 2847 mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+332,00 – etap I. Zadanie obejmowało odcinek o długości 1355 mb.

W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia drogi z poszerzeniem jezdni i ujednoliceniem szerokości na całym odcinku objętym zadaniem. Dla podniesienia bezpieczeństwa wybudowany został jednostronny chodnik oraz wykonano 3 wyniesione przejścia dla pieszych, które pełnią również funkcje urządzeń spowalniających ruch na drodze.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 2 812 222,75 zł

Zadanie sfinansowane zostało z następujących środków:

1) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 670 843,25 zł

2) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 208 379,00 zł

3) Gminy Zgorzelec: 569 739,75 zł

4) środków własnych Powiatu: 363 260,75 zł

Na 2022 r. planowana jest kontynuacja zadania obejmująca etap II przebudowy pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś – Pokrzywnik na odcinku 2847 mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+332,00 – etap II” obejmuje odcinek o długości 1514 mb.

Powiat Zgorzelecki zakwalifikowany został do otrzymania Promesy inwestycyjnej z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota udzielonego wsparcia stanowi 95% całej kwoty kosztorysowej zadania.

Unia Europejska Banner