Powiat Zgorzelecki pozyskał środki z PFRON na realizację dwóch zadań
Powiat Zgorzelecki pozyskał środki z PFRON na realizację dwóch zadań
Kategorie : Aktualności, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
9.08.2023
Godz: 12:04
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Powiat Zgorzelecki pozyskał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej “Jutrzenka” oraz placówek znajdujących się w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu.

W dniu 01.08.2023r. Powiat Zgorzelecki zawarł umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla następujących zadań:

1) Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS „Jutrzenka” w Zgorzelcu

2) Przebudowa pochylni wraz z dostosowaniem strefy wejściowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

Zakup samochodu osobowego ułatwi codzienne funkcjonowanie osobom zmagającym się z dysfunkcjami ruchowymi, co jest szansą na leczenie, diagnozowanie, rehabilitację i aktywniejsze życie dla wszystkich znajdujących się pod opieką Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Przebudowa pochylni umożliwi dostęp osobom niepełnosprawnym do usług świadczonych m.in. przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii i Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Zgorzelcu.

Zrealizowanie zadań pozwoli na likwidację barier transportowo-dostępnościowych.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 186 629,77 zł

W/w zadania zostały dofinansowane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Unia Europejska Banner